Öğrenciler, Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve 20.06.2018 tarihli Mütevelli Heyet Başkanlığı Kararı gereği ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığına dilekçe yazarak ders saydırma isteğinde bulunabilirler.

Mütevelli Heyet Başkanlığı Kararı gereği uygulanacak ücret muafiyetleri sonrası öğrencilerin ödeyecekleri ücretlere ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Konu ile ilgili yönetmelik maddeleri ve Mütevelli Heyet kararları aşağıda sunulmuştur.

Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Ders Saydırma

Madde 21(1): Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programlardan ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak erken mezuniyet koşulları, ilgili anabilim dalı görüşü alınarak ilgili EYK tarafından belirlenir.

Madde 21(2): Herhangi bir lisansüstü programa başvuran adaylar için başka programlarda almış oldukları dersleri saydırma işlemi programa başvurdukları sırada yapılmak zorundadır.

Madde 21(3): Herhangi bir programa devam eden lisansüstü öğrencilerinin, Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan ders almaları ilgili yarıyıl başında danışman önerisi, ilgili EABD başkanlığının onayı ve ilgili EYK kararı ile gerçekleşir.

 

Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı 20.06.2018 Tarihli Kararı

 1. Üniversitemiz lisansüstü programlarından herhangi bir sebeple ilişiği kesilen ve yeniden kayıt yaptıracak olan öğrencilerin ders muafiyetinde uygulanacak intibaklarının ve öğretim ücreti ödemelerinin aşağıda belirtilen usul ve esaslarda yapılması karar verilmiştir.
  • Tezli yüksek lisans veya yüksek lisans sonrası doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, daha önce Üniversitemizden almış oldukları derslerin en fazla 7’sinden muaf tutulurlar.
  • Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenciler, daha önce Üniversitemizden almış oldukları derslerin en fazla 9’undan muaf tutulurlar.
 2. Bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından herhangi bir sebeple ilişiği kesilen ve yeniden Üniversitemize kayıt yaptıracak olan öğrencilerin ders muafiyetlerinde uygulanacak intibaklarının ve öğretim ücreti ödemelerinin aşağıda belirtilen usul ve esaslarda yapılması karar verilmiştir.
  • Tezli yüksek lisans veya yüksek lisans sonrası doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, daha önce başka yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerin en fazla 5’inden muaf tutulurlar.
  • Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenciler, daha önce başka yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerin en fazla 6’sından muaf tutulurlar.

 

 

 App\Page Object ( [scoped:protected] => Array ( [0] => site_id ) [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [connection:protected] => mysql [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 4603 [title_tr] => Ders Saydırma [title_en] => Course Exemptions [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Öğrenciler, Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği ve 20.06.2018 tarihli Mütevelli Heyet Başkanlığı Kararı gereği ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığına dilekçe yazarak ders saydırma isteğinde bulunabilirler.

Mütevelli Heyet Başkanlığı Kararı gereği uygulanacak ücret muafiyetleri sonrası öğrencilerin ödeyecekleri ücretlere ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Konu ile ilgili yönetmelik maddeleri ve Mütevelli Heyet kararları aşağıda sunulmuştur.

Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Ders Saydırma

Madde 21(1): Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programlardan ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak erken mezuniyet koşulları, ilgili anabilim dalı görüşü alınarak ilgili EYK tarafından belirlenir.

Madde 21(2): Herhangi bir lisansüstü programa başvuran adaylar için başka programlarda almış oldukları dersleri saydırma işlemi programa başvurdukları sırada yapılmak zorundadır.

Madde 21(3): Herhangi bir programa devam eden lisansüstü öğrencilerinin, Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan ders almaları ilgili yarıyıl başında danışman önerisi, ilgili EABD başkanlığının onayı ve ilgili EYK kararı ile gerçekleşir.

 

Atılım Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı 20.06.2018 Tarihli Kararı

 1. Üniversitemiz lisansüstü programlarından herhangi bir sebeple ilişiği kesilen ve yeniden kayıt yaptıracak olan öğrencilerin ders muafiyetinde uygulanacak intibaklarının ve öğretim ücreti ödemelerinin aşağıda belirtilen usul ve esaslarda yapılması karar verilmiştir.
  • Tezli yüksek lisans veya yüksek lisans sonrası doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, daha önce Üniversitemizden almış oldukları derslerin en fazla 7’sinden muaf tutulurlar.
  • Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenciler, daha önce Üniversitemizden almış oldukları derslerin en fazla 9’undan muaf tutulurlar.
 2. Bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından herhangi bir sebeple ilişiği kesilen ve yeniden Üniversitemize kayıt yaptıracak olan öğrencilerin ders muafiyetlerinde uygulanacak intibaklarının ve öğretim ücreti ödemelerinin aşağıda belirtilen usul ve esaslarda yapılması karar verilmiştir.
  • Tezli yüksek lisans veya yüksek lisans sonrası doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, daha önce başka yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerin en fazla 5’inden muaf tutulurlar.
  • Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenciler, daha önce başka yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerin en fazla 6’sından muaf tutulurlar.

 

 

 

) [content_en] => stdClass Object ( [type] => ckeditor [content] =>

Students may make course recognition request by writing a letter to relevant Graduate School Department pursuant to Regulation on Atılım University Graduate Programs and Resolution of the Board of Trustees date 20.06.2018.

The Board of Trustees determines the tuition fee amounts to be paid by students after tuition fee exemptions applied in accordance with its resolution.

Relevant articles of the Regulation and the resolution of the Board of Trustees are given below.

Regulation on Atılım University Graduate Programs

Course Exemptions

Article 21(1): The requirements for exemption from one or more course, admission of grade earned in a former master’s program by special status student, transfer and registering as transfer students shall be specified by the concerned board upon taking opinion of the concerned department.

Article 21(2): Procedures for exemptions from courses taken in other programs by the master’s program applicant must be completed during application for the program.

Article 21(3): In case master’s students wish to take courses from another University, they may take courses from such institutes with proposal of the advisor, approval of head of relevant department and decision of concerned board.

 

Resolution of Atılım University Board of Trustees (20.06.2018)

 1. The principles and procedures regarding course exemption and tuition fee payments of students who are to register in Atılım University again after being exmatriculated from a graduate program for any reason are determined as follows.
  • Students accepted to thesis master’s programs or doctoral programs after master’s program are exempted from a maximum of 7 courses taken at Atılım University before.
  • Students accepted to non-thesis master’s programs are exempted from a maximum of 9 courses taken at Atılım University before.
 2. The principles and procedures regarding course exemption and tuition fee payments of students who are to register in Atılım University after being exmatriculated from a graduate program of another university for any reason are determined as follows.
  • Students accepted to thesis master’s programs or doctoral programs after master’s program are exempted from a maximum of 5 courses taken at another university before.
  • Students accepted to non-thesis master’s programs are exempted from a maximum of 6 courses taken at another university before.

 

) [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => stdClass Object ( [initialPreview] => Array ( ) [initialPreviewConfig] => Array ( ) ) [site_id] => 30 [start] => [end] => [created_at] => 2019-03-27 10:17:28 [updated_at] => 2020-01-14 13:18:11 [parent_id] => [lft] => 55 [rgt] => 56 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => yatay-gecis-1550492130 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => [breadcrumb] => Array ( [sites] => Array ( [0] => Array ( [id] => 30 [name_tr] => Sosyal Bilimler Enstitüsü [url] => sbe [type] => ) ) [pages] => Array ( ) [page_parent_ids] => Array ( ) ) [user] => ) [original:protected] => Array ( [id] => 4603 [title_tr] => Ders Saydırma [title_en] => Course Exemptions [title_ru] => [title_ar] => [content_tr] => {"type":"ckeditor","content":"

Ö\u011frenciler, At\u0131l\u0131m Üniversitesi Lisansüstü E\u011fitim Ö\u011fretim Yönetmeli\u011fi ve 20.06.2018 tarihli Mütevelli Heyet Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Karar\u0131 gere\u011fi ilgili Ana Bilim Dal\u0131 Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131na dilekçe yazarak ders sayd\u0131rma iste\u011finde bulunabilirler.<\/p>\n\n

Mütevelli Heyet Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 Karar\u0131 gere\u011fi uygulanacak ücret muafiyetleri sonras\u0131 ö\u011frencilerin ödeyecekleri ücretlere ili\u015fkin hususlar Mütevelli Heyet taraf\u0131ndan belirlenir.<\/p>\n\n

Konu ile ilgili yönetmelik maddeleri ve Mütevelli Heyet kararlar\u0131 a\u015fa\u011f\u0131da sunulmu\u015ftur.<\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Lisansüstü E\u011fitim Ö\u011fretim Yönetmeli\u011fi<\/strong><\/p>\n\n

Ders Sayd\u0131rma<\/strong><\/p>\n\n

Madde 21(1):<\/strong> Ö\u011frencilerin özel ö\u011frencilik, yatay geçi\u015f, daha önceki lisansüstü programlardan ders sayd\u0131rma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna ba\u011fl\u0131 olarak erken mezuniyet ko\u015fullar\u0131, ilgili anabilim dal\u0131 görü\u015fü al\u0131narak ilgili EYK taraf\u0131ndan belirlenir.<\/p>\n\n

Madde 21(2):<\/strong> Herhangi bir lisansüstü programa ba\u015fvuran adaylar için ba\u015fka programlarda alm\u0131\u015f olduklar\u0131 dersleri sayd\u0131rma i\u015flemi programa ba\u015fvurduklar\u0131 s\u0131rada yap\u0131lmak zorundad\u0131r.<\/p>\n\n

Madde 21(3):<\/strong> Herhangi bir programa devam eden lisansüstü ö\u011frencilerinin, Üniversite d\u0131\u015f\u0131ndaki ba\u015fka bir yüksekö\u011fretim kurumundan ders almalar\u0131 ilgili yar\u0131y\u0131l ba\u015f\u0131nda dan\u0131\u015fman önerisi, ilgili EABD ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n onay\u0131 ve ilgili EYK karar\u0131 ile gerçekle\u015fir.<\/p>\n\n

 <\/p>\n\n

At\u0131l\u0131m Üniversitesi Mütevelli Heyet Ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 20.06.2018 Tarihli Karar\u0131<\/strong><\/p>\n\n

  \n\t
 1. Üniversitemiz lisansüstü programlar\u0131ndan herhangi bir sebeple ili\u015fi\u011fi kesilen ve yeniden kay\u0131t yapt\u0131racak olan ö\u011frencilerin ders muafiyetinde uygulanacak intibaklar\u0131n\u0131n ve ö\u011fretim ücreti ödemelerinin a\u015fa\u011f\u0131da belirtilen usul ve esaslarda yap\u0131lmas\u0131 karar verilmi\u015ftir.\n\t
   \n\t\t
  • Tezli yüksek lisans veya yüksek lisans sonras\u0131 doktora programlar\u0131na kabul edilen ö\u011frenciler, daha önce Üniversitemizden alm\u0131\u015f olduklar\u0131 derslerin en fazla 7’sinden muaf tutulurlar.<\/li>\n\t\t
  • Tezsiz yüksek lisans programlar\u0131na kabul edilen ö\u011frenciler, daha önce Üniversitemizden alm\u0131\u015f olduklar\u0131 derslerin en fazla 9’undan muaf tutulurlar.<\/li>\n\t<\/ul>\n\t<\/li>\n\t
  • Bir ba\u015fka yüksekö\u011fretim kurumunun lisansüstü programlar\u0131ndan herhangi bir sebeple ili\u015fi\u011fi kesilen ve yeniden Üniversitemize kay\u0131t yapt\u0131racak olan ö\u011frencilerin ders muafiyetlerinde uygulanacak intibaklar\u0131n\u0131n ve ö\u011fretim ücreti ödemelerinin a\u015fa\u011f\u0131da belirtilen usul ve esaslarda yap\u0131lmas\u0131 karar verilmi\u015ftir.\n\t
    \n\t\t
   • Tezli yüksek lisans veya yüksek lisans sonras\u0131 doktora programlar\u0131na kabul edilen ö\u011frenciler, daha önce ba\u015fka yüksekö\u011fretim kurumlar\u0131ndan alm\u0131\u015f olduklar\u0131 derslerin en fazla 5’inden muaf tutulurlar.<\/li>\n\t\t
   • Tezsiz yüksek lisans programlar\u0131na kabul edilen ö\u011frenciler, daha önce ba\u015fka yüksekö\u011fretim kurumlar\u0131ndan alm\u0131\u015f olduklar\u0131 derslerin en fazla 6’s\u0131ndan muaf tutulurlar.<\/li>\n\t<\/ul>\n\t<\/li>\n<\/ol>\n\n

     <\/p>\n\n

     <\/p>\n\n

     <\/p>"} [content_en] => {"type":"ckeditor","content":"

    Students may make course recognition request by writing a letter to relevant Graduate School Department pursuant to Regulation on At\u0131l\u0131m University Graduate Programs and Resolution of the Board of Trustees date 20.06.2018.<\/p>\n\n

    The Board of Trustees determines the tuition fee amounts to be paid by students after tuition fee exemptions applied in accordance with its resolution.<\/p>\n\n

    Relevant articles of the Regulation and the resolution of the Board of Trustees are given below.<\/p>\n\n

    Regulation on At\u0131l\u0131m University Graduate Programs<\/strong><\/p>\n\n

    Course Exemptions<\/strong><\/p>\n\n

    Article 21(1):<\/strong> The requirements for exemption from one or more course, admission of grade earned in a former master’s program by special status student, transfer and registering as transfer students shall be specified by the concerned board upon taking opinion of the concerned department.<\/p>\n\n

    Article 21(2):<\/strong> Procedures for exemptions from courses taken in other programs by the master’s program applicant must be completed during application for the program.<\/p>\n\n

    Article 21(3):<\/strong> In case master’s students wish to take courses from another University, they may take courses from such institutes with proposal of the advisor, approval of head of relevant department and decision of concerned board.<\/p>\n\n

     <\/p>\n\n

    Resolution of At\u0131l\u0131m University Board of Trustees (20.06.2018)<\/strong><\/p>\n\n

     \n\t
    1. The principles and procedures regarding course exemption and tuition fee payments of students who are to register in At\u0131l\u0131m University again after being exmatriculated from a graduate program for any reason are determined as follows.\n\t
      \n\t\t
     • Students accepted to thesis master’s programs or doctoral programs after master’s program are exempted from a maximum of 7 courses taken at At\u0131l\u0131m University before.<\/li>\n\t\t
     • Students accepted to non-thesis master’s programs are exempted from a maximum of 9 courses taken at At\u0131l\u0131m University before.<\/li>\n\t<\/ul>\n\t<\/li>\n\t
     • The principles and procedures regarding course exemption and tuition fee payments of students who are to register in At\u0131l\u0131m University after being exmatriculated from a graduate program of another university for any reason are determined as follows.\n\t
       \n\t\t
      • Students accepted to thesis master’s programs or doctoral programs after master’s program are exempted from a maximum of 5 courses taken at another university before.<\/li>\n\t\t
      • Students accepted to non-thesis master’s programs are exempted from a maximum of 6 courses taken at another university before.<\/li>\n\t<\/ul>\n\t<\/li>\n<\/ol>\n\n

        <\/p>"} [content_ru] => [content_ar] => [gallery] => {"initialPreview":[],"initialPreviewConfig":[]} [site_id] => 30 [start] => [end] => [created_at] => 2019-03-27 10:17:28 [updated_at] => 2020-01-14 13:18:11 [parent_id] => [lft] => 55 [rgt] => 56 [depth] => 0 [employee_id] => [external_link] => [external_link_tr] => [external_link_en] => [external_link_ru] => [external_link_ar] => [status] => 1 [blank] => 0 [hide_side_menu] => 0 [program_id] => [department_id] => [lesson_page] => [hide_on_side_menu] => 0 [content_page_id] => [media_dir] => yatay-gecis-1550492130 [meta_desc_tr] => [meta_desc_en] => [meta_desc_ru] => [meta_desc_ar] => ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( [site] => App\Site Object ( [connection:protected] => mysql [parentColumn:protected] => parent_id [leftColumn:protected] => lft [rightColumn:protected] => rgt [depthColumn:protected] => depth [orderColumn:protected] => [guarded:protected] => Array ( [0] => id [1] => parent_id [2] => lft [3] => rgt [4] => depth ) [scoped:protected] => Array ( ) [table:protected] => [primaryKey:protected] => id [keyType:protected] => int [incrementing] => 1 [with:protected] => Array ( ) [withCount:protected] => Array ( ) [perPage:protected] => 15 [exists] => 1 [wasRecentlyCreated] => [attributes:protected] => Array ( [id] => 30 [url] => sbe [name_tr] => Sosyal Bilimler Enstitüsü [type_id] => 8 [parent_id] => 1 [lft] => 132 [rgt] => 159 [depth] => 1 ) [original:protected] => Array ( [id] => 30 [url] => sbe [name_tr] => Sosyal Bilimler Enstitüsü [type_id] => 8 [parent_id] => 1 [lft] => 132 [rgt] => 159 [depth] => 1 ) [casts:protected] => Array ( ) [dates:protected] => Array ( ) [dateFormat:protected] => [appends:protected] => Array ( ) [events:protected] => Array ( ) [observables:protected] => Array ( ) [relations:protected] => Array ( ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) [employee] => [program] => [department] => ) [touches:protected] => Array ( ) [timestamps] => 1 [hidden:protected] => Array ( ) [visible:protected] => Array ( ) [fillable:protected] => Array ( ) ) 1