Ders Saydırma

Öğrenciler, Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği gereği ilgili Ana Bilim Dalı Başkanlığına dilekçe yazarak ders saydırma isteğinde bulunabilirler.

Mütevelli Heyet Başkanlığı Kararı gereği uygulanacak ücret muafiyetleri sonrası öğrencilerin ödeyecekleri ücretlere ilişkin hususlar Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

Konu ile ilgili yönetmelik maddeleri ve Kurul kararları aşağıda sunulmuştur.

Ders Muafiyet Başvurusu Taslak Dilekçe

 

Atılım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği

Ders Saydırma

Madde 21(1): Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programlardan ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak erken mezuniyet koşulları, ilgili anabilim dalı görüşü alınarak ilgili EYK tarafından belirlenir.

Madde 21(2): Herhangi bir lisansüstü programa başvuran adaylar için başka programlarda almış oldukları dersleri saydırma işlemi programa başvurdukları sırada yapılmak zorundadır.

Madde 21(3): Herhangi bir programa devam eden lisansüstü öğrencilerinin, Üniversite dışındaki başka bir yükseköğretim kurumundan ders almaları ilgili yarıyıl başında danışman önerisi, ilgili EABD başkanlığının onayı ve ilgili EYK kararı ile gerçekleşir.

 

Atılım Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kurul Kararları 05.07.2021/10

Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile görüş birliğine varılarak;

Atılım Üniversitesi Lisansüstü Programlarında Muafiyet ve İntibak Uygulama Esasları:

  1.  Üniversitemiz lisansüstü programları arasında geçiş yapan, üniversitemiz lisansüstü programlardan herhangi bir sebeple ilişiği kesilen ve yeniden üniversitemizin lisansüstü programlarına kayıt yaptıracak olan öğrencilerin ders muafiyetlerinde;
    • Tezli yüksek lisans veya yüksek lisans sonrası doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, daha önce üniversitemizden almış oldukları not ortalamasına katılan derslerin en fazla 7’sinden muaf tutulurlar.
    • Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenciler, daha önce üniversitemizden almış oldukları not ortalamasına katılan derslerin en fazla 9’undan muaf tutulurlar.
  2. Bir başka yükseköğretim kurumundan üniversitemiz lisansüstü programlarına geçiş yapan, bir başka yükseköğretim kurumunun lisansüstü programlarından herhangi bir sebeple ilişiği kesilen ve üniversitemize yeni kayıt yaptıracak olan öğrencilerin ders muafiyetlerinde;
    • Tezli yüksek lisans veya yüksek lisans sonrası doktora programlarına kabul edilen öğrenciler, daha önce başka yükseköğretim kurumlarından almış oldukları not ortalamasına katılan derslerin en fazla 5’inden muaf tutulurlar.
    • Tezsiz yüksek lisans programlarına kabul edilen öğrenciler, daha önce başka yükseköğretim kurumlarından almış oldukları not ortalamasına katılan derslerin en fazla 6’sından muaf tutulurlar.