Başvuru Değerlendirme Kriterleri

Önemli Not 1: Öğrenci adaylarının başvurdukları programa kesin kayıt hakkı kazanabilmeleri için değerlendirme sonucunda yüksek lisans programları için en az 70 (Klinik psikoloji için 75), doktora programları için en az 75 puan almaları gerekmektedir.

Önemli Not 2: Mezuniyet notları YÖK’ün dönüşüm tablosuna göre 100’lük sisteme çevrilerek hesaplanacaktır.

Önemli Not 3: Mülakatlar sözlü ve/veya yazılı olarak yapılabilmektedir. Konu ile ilgili detay duyurularda veya e-mail aracılığı ile öğrencilere bildirilmektedir.

 

İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programları

%50 ALES Puanı + %10 Yabancı Dil Puanı + %10 Lisans Mezuniyet Ortalaması + %30 Mülakat Notu

 

Türkçe Tezli Yüksek Lisans Programları

%50 ALES Puanı + %20 Lisans Mezuniyet Ortalaması + %30 Mülakat Notu

 

İngilizce Tezsiz Yüksek Lisans Programları

%60 Lisans Mezuniyet Ortalaması + %10 Yabancı Dil Puanı + %30 Mülakat Notu

 

Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans Programları ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Programı

%70 Lisans Mezuniyet Ortalaması + %30 Mülakat Notu

 

Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programları

%50 ALES Puanı + %15 Yabancı Dil Puanı + %15 Lisans Mezuniyet Ortalaması + %10 Yazılı Bilim Sınavı + %10 Mülakat Notu

 

İngilizce ve Türkçe Doktora Programları

%50 ALES Puanı + %10 Yabancı Dil Puanı + %5 Lisans Mezuniyet Ortalaması + %5 Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalaması + %30 Mülakat Notu

 

Uzaktan Eğitim İşletme (Türkçe) Tezsiz Yüksek Lisans

%100 Lisans Mezuniyet Ortalaması

 

Uzaktan Eğitim İşletme (İngilizce) Tezsiz Yüksek Lisans

%90 Lisans Mezuniyet Ortalaması + %10 Yabancı Dil Puanı