ATILIM ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI
06.10.2023

 

 

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM KOMİSYONU

SON DEĞERLENDİRME TUTANAĞI

06/10/2023

 

 

Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca 04/10/2023 tarihinde Yazılı Giriş Sınavı gerçekleştirilmiştir.

Sınava, başvurular arasından yapılan ön değerlendirme sonucunda dört (4) aday davet edilmiş olup, üç (3) aday yazılı sınava katılmak üzere belirtilen gün ve saatte hazır bulunmuştur. Adaylara, yazılı sınav sorularını yapmaları için 120 dakika süre verilmiş ve bu süre sonunda adayların sınav kâğıtları toplanmış ve değerlendirilmiştir.

Yazılı sınav sonrasında ALES (%30), lisans mezuniyet notu (%30), yabancı dil notu (%10) ve yazılı sınav notu (%30) dikkate alınarak yapılan sıralama aşağıdaki çizelgede sunulmuştur.

 

Değerlendirme sonucunda M****t F****n B***l asil aday, T***a V*******u yedek aday olarak belirlenmiştir.

 

 

Sıra No

Adı Soyadı

ALES

YABANCI DİL

MEZUNİYET*

SINAV

TOPLAM

Notu

30%

Notu

10%

Başarı Notu

Notu

30%

Notu

30%

1

M****t F****n B***l

80,874

24,26

 76,25

7,63

3,55

89,50

26,85

87,30

26,19

84,93

2

T***a V*******u

70,465

21,14

77,50

7,75

3,05

77,83

23,35

65,50

19,65

71,89

3

A**u İ**m A**m

70,142

21,04

82,50

8,25

3,16

80,40

24,12

Başarısız

-

Başarısız

4

A**f E**n D*****ı

Yazılı sınava katılmadığı ve toplam değerlendirme puanı 65’in altında kaldığı için değerlendirme dışı kalmıştır.

 

Not: Mezuniyet genel not ortalamalarının 4’lük sistemden 100’lük sisteme çevrimi YÖK’ün eşdeğerlik tablosuna göre yapılmıştır.