Sevgili Öğrenciler,

“İngilizce” günümüz dünyasında iletişim için ortak bir dil durumuna gelmiştir. Üniversitemiz, bu nedenle, eğitim dilini İngilizce olarak seçmiştir. Böylece, öğrencilerimizin sadece ülkemiz ile sınırlı kalmadan dünyaya açık, uluslararası platformlarda yarışabilecek düzeyde nitelikli bireyler olarak yetişmesini hedeflemekteyiz.

Temel İngilizce Bölümünün amacı sizleri bu hedefe ulaştırmadaki temeli oluşturmak, aynı zamanda fakülte öğrencisi olarak bölümlerinize geçtiğinizde, sosyal ve mesleki konularda etkin bir biçimde okuyup konuşabilmenizi, derslerde not tutup, okuduklarınızdan notlar ve özetler çıkarabilmenizi ve çeşitli konularda İngilizce dilinde yazışabilmenizi sağlamaktır.

Biz Temel İngilizce Bölümü öğretim elemanları olarak sizleri bu hedefe ulaştırmada her türlü  desteği vermeye hazırız. Sizlerden beklentimiz;  çağdaş, bilgi yüklü ve çalışmaktan yılmayan gençler olarak, bu olanaklardan en üst seviyede yararlanmak için, üstünüze düşen görevi yapmanızdır.

Elinizdeki bu kılavuz sizin sonuca başarı ile ulaşmanızda yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

Yabancı Diller Yüksekokulu Temel İngilizce Bölümüne HOŞGELDİNİZ diyor, yeni öğretim yılında hepinize başarılar diliyoruz.

Sevgilerimizle

 

A. TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ YABANCI DİL PROGRAMLARI

Üniversitemizin eğitim dili İngilizcedir. Öğrencilerimizin seçtikleri bölümde derslerini hiç bir güçlükle karşılaşmadan İngilizce olarak takip edebilmeleri hedeflenmektedir. İngilizce programlarının amacı, öğrencilerimizi fakültelerimizin gereksinim duyduğu İngilizce düzeyine getirmektir.

İngilizce dilbilgisi yeterli düzeyde olmayan öğrencilerimize Temel İngilizce Bölümünde, bir akademik yıl süresince, dil eğitimi verilir. Bir akademik yılsonunda başarılı olamayan öğrencilere, en çok bir akademik yıl daha yabancı dil programına devam hakkı verilir.

Dil eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler;

 • Sosyal ve mesleki konularda etkin biçimde okuyup, konuşabilecek,
 • Okuduğunu ve konuşulanı anlayabilecek ve özet çıkarabilecek,
 • Çeşitli konularda İngilizce yazışabilecek düzeye geleceklerdir.

Atılım Üniversitesi’ne kayıt olma hakkı kazanan öğrencilere, kayıt oldukları gün seviye belirleme Sınavı verilir. A düzeyinde olan öğrenciler akademik yıl başında verilen yeterlik sınavına katılırlar. Yeterlik sınavında başarılı olanlar bağlı oldukları Fakülte programına devam hakkı kazanırlar. Seviye belirleme sınavında D, C ve B kuruna yerleşenler bu kurlardan, yeterlik sınavından başarısız olan A kuru öğrencileri ise  A kurundan Temel İngilizce Bölümü eğitimine başlar.

Akademik ders yılı takvimi okul yönetimince düzenlenir. Ders saatleri programların gereksinimlerine göre değişir. Öğrenciler haftada 27-30 saat ders görebilirler.

B. TEMEL İNGİLİZCE BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ

Temel İngilizce Bölümünde kur sistemi uygulanmaktadır. Eğitim programı her biri 8-10 hafta olan dört kurdan oluşmaktadır. Derslere her bir kurda % 80 devam zorunludur.

1. Kur Geçme Notu ve Değerlendirmesi

Öğrenci başarısı iki ara sınav (%65), haftalık quizler (%15),  yazma çalışmaları (%10) ve ödev (%10) üzerinden aldıkları notlar doğrultusunda belirlenir. Tüm bu çalışmalarda ağırlıklı ortalaması 100 tam not üzerinden 60 olan öğrenciler bir sonraki kura geçmeye hak kazanırlar. Kur geçme notu D kuru için 65 dir. Kur dönemi içinde toplam devamsızlığı % 20’yi geçen öğrenciler ara sınavlara alınmazlar ve notları geçersiz sayılır. Devamsızlık için disiplin suçu nedeniyle uzaklaştırma dahil hiçbir rapor kabul edilmez. Başarılı olamayanlar ise kurunu tekrar ederler. Öğrenci başarı notunun dağılımı aşağıdaki gibidir:

 

İki arasınav (midterm) ortalaması

% 65

Quiz

% 15

Ödev

% 10

Yazma

% 10

 

Akademik yıl başından yıl sonuna (Eylül-Haziran) kadar devam ettiği dört kurda elde ettiği başarı notu ortalaması, en az 75 olan ve tüm kurların her birinden kur tekrarına düşmeden en az 70 not alarak başarılı olan öğrenciler, isterlerse yeterlik sınavına girmeyip genel başarı ortalaması ile mezun olurlar. Bu hakkı kazanıp yeterlik sınavına girmek isteyen öğrencilere sınav hakkı verilir, ancak bu durumda yeterlik sınavı sonucu geçerlidir.

2. PRO Destek Programı

Dört kuru başarı ile tamamlayıp yeterlik sınavına girmeye hak kazanan ancak yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilere  yeterlik sınavında başarılı olmaları için destek eğitimi (Pro programı) verilir. Bu grup öğrencilerin yapılacak ara sınavlara girmesi, verilecek ödev ve projeleri yapması zorunludur. % 80 devam zorunluluğu bu grup öğrenci için de geçerlidir. Dolayısıyla % 20 den fazla devamsızlık yapan öğrenci ara sınavlara giremez ancak yeterlik sınavlarına girme hakkını kaybetmez.

Pro (desteklemeli eğitim) programına devam eden öğrencinin bu programdaki genel başarısı, Pro Programı sonrasında açılacak yeterlik sınavına %30 olarak yansıtılır bir başka deyişle Pro programından sonra gireceği yeterlik sınavından alacağı notun %70’i ve Pro Programı genel başarı ortalamasının %30’u hesaplanarak değerlendirilir. İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Mütercim Tercümanlık bölüm öğrencileri 65 alarak,  diğer bölüm öğrencileri ise 60 not olarak bölüme geçmeye hak kazanırlar.

Kur Başarı Notu hesaplanması aşağıdaki tabloda detaylı bir şekilde verilmiştir.

Tablo 1 – Kur Başarı Notu Hesaplaması

D/C/B/A Kuru

Genel Başarı Notu=

Arasınavlar %65

Mini sınavlar %15

Yazma Sınavları % 10

Ödevler % 10

Genel Başarı Notu 60 üstü BAŞARILI

D kuru 65 üstü ise BAŞARILI

Tablo 2Örnek Kur Başarı Notu Hesaplaması

Öğrenci X

D/C/B/A Kuru

Genel Başarı Notu Hesaplama

Arasınavlar :80 (52)

Mini sınavlar : 75 (11.25)

Yazma Sınavları : 78 (7.8)

Ödevler : 100 (10)

Genel Başarı Notu  = 81.05 (öğrenci kurda BAŞARILI ve bir üst kura geçmeye veya A kuru ise

yeterlik sınavına girmeye hak kazandı.

 

Tablo 3Örnek Pro kuru öğrencisi kur genel başarı ve Yeterlik Sınavı Notu Hesaplaması

Öğrenci X

PRO öğrencisi

(Yeterlik sınavına girmeye hakkı var, kurda BAŞARISIZ olup, kur tekrarına düşmez)

Genel Başarı Notu= 81.05

Arasınavlar :80 (52)

Mini sınavlar :75 (11.25)

Yazma Sınavları : 78 (7.8)

Ödevler : 100 (10)

(Devamsızlık nedeniyle ara sınavlara giremezse “0” puan)

Genel Başarı Notunun %30’u = 24.31

Yeterlik Sınav notu 100 üzerinden 65 olursa %70’i = 45.5

 

24.31+45.5 = 69.81 (Yeterlik Sınavından BAŞARILI, Pro kuru başarı puanı “0” olduğunda 45.5 ile BAŞARISIZ)

 

 

Akademik yıl sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavında başarılı olamayan ÖSS burslu öğrenciler öğretim ücretini ödeyerek Yaz Okuluna devam edebilir ve Yaz Okulu dönemi sonunda yapılan İngilizce yeterlik sınavında başarılı olarak bölüme geçiş hakkı kazanmaları halinde bursları devam eder.

A Düzeyi Öğrenciler

Seviye Tespit sınavı sonucunda A seviyesinde olduğu belirlenen ve akademik yıl başında yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler belli bir birikimle geldikleri için D, C ve B kurlardan muaf tutularak doğrudan A kuru eğitimine alınırlar. Bu kurda öğrencilere 8 hafta ders verilir. Kur bitiminden sonra bu kuru başarı ile tamamlayan öğrencilere Ocak ayında yapılan yeterlik sınavına kadar olan sürede Destekleme Programı(Pro) verilir. A kurunu geçmek için 60 genel başarı notu gereklidir.

Ocak ayı yeterlik sınavında başarılı olan A düzeyi öğrencileri bölümlerine geçerken, başarısız olan öğrenciler yıl sonunda açılacak yeterlik sınavına kadar (3. ve 4. kur dönemleri) , Pro (desteklemeli eğitim) programına devam ederler. Bu dönem Pro (desteklemeli eğitim) kurallarına tabidir. (Bölüm B, madde 2)

B Düzeyi Öğrenciler

Seviye Tespit sınavı sonucunda B seviyesinde olduğu belirlenen öğrenciler  belli bir birikimleri olduğu için D ve C kurundan muaf tutularak B kurundan İngilizce eğitimlerine başlatılırlar.

Bu öğrencilere B ve A kurlarında her kur dönemi için 8 hafta olmak üzere İngilizce eğitimi verilir. B kurunu geçmek için 60 genel başarı notu gereklidir. A kurunu başarı ile tamamlayan B düzeyi öğrencileri Ocak ayında yapılan yeterlik sınavına girebilirler, başarısız olan öğrenciler yıl sonunda açılacak yeterlik sınavına kadar (3. ve 4. kur dönemleri), Pro (desteklemeli eğitim) programına devam ederler. Bu dönem Pro (desteklemeli eğitim) kurallarına tabidir. (Bölüm B, madde 2)

C Düzeyi Öğrencileri

Akademik yıl başında yapılan yeterlik sınavında başarılı olamayan ve seviye tespit sınavı sonuçlarına göre C düzeyinde olduğu belirlenen öğrenciler  C, B, ve A, kurlarında eğitim alırlar. Her kur dönemi için 8-10 hafta olmak üzere dil eğitimi verilir. C kurunu geçmek için 60 genel başarı notu gereklidir. Üçüncü kuru başarı ile tamamlayan C düzeyi öğrencileri son dönemde (4. kur dönemi) Destekleme (Pro) eğitimi alıp Haziran ayında yapılan yeterlik sınavına girerler. Bu dönem Pro (desteklemeli eğitim) kurallarına tabidir. (Bölüm B, madde 2)

D Düzeyi Öğrencileri

D grubu öğrencileri hiç İngilizce bilmeyen öğrenciler olup, D,C, B ve A kurlarını bitirdikten sonra yıl sonundaki yeterlik sınavına girerler. D kurunu geçmek için 65 genel başarı notu gereklidir. C,B ve A kuru genel başarı notu minimum 60 puan olmalıdır.

3. İngilizce Yeterlik Sınavı

Atılım Üniversitesi İngilizce yeterlik sınavları her akademik yıl başında, ortasında ve sonunda yapılır. Yeterlik sınavına girebilmek için A kurunu başarı ile tamamlama şartı vardır. Yeterlik sınavında başarı notu İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Mütercim Tercümanlık bölümleri için ise 65, diğer bölümler için ise 60’tır.

4. Yeterlik Sınavı muafiyet koşulları

Aşağıdaki öğrenciler yabancı dil seviye tespit ve yeterlik sınavından muaftır:

 1. Kayıt olduğu tarihten en fazla 4 yıl önce, eğitim dili olan İngilizcenin anadili olarak konuşulduğu bir ülkede o ülke vatandaşlarının devam ettiği orta öğretim kurumlarında eğitim görüp orta öğrenimini bu kurumlarda tamamlayanlar,
 2. Senato tarafından onaylanmış Ulusal ve Uluslararası İngilizce Dil sınavlarından senato tarafından belirlenmiş puanı alanlar,

Kabul edilen Ulusal ve Uluslararası sınavlar:

 

SINAV

İNG.DİLİ ve EDB.-MÜT.TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ

DİĞER İNG.EĞİTİM YAPAN BÖLÜMLER

ATILIM PROFICIENY(APEX)

65

60

TOEFL IBT

79

Yazma kısmı en az 20 puan

75

Yazma kısmı en az 20 puan

CPE

C

C

CAE

B

C

FCE

A

B

IELTS

6,5

Her bölümden en az 5.5 puan

6,0

Her bölümden en az 5.0 puan

PTE

65

60

 

Kayıt olduğu tarihten itibaren en fazla 4 yıl önce, eğitim-öğretim dilinin kısmen veya  tüm dersler için İngilizce olduğu yükseköğretim kurumlarında İngilizce Hazırlık eğitimini başarıyla tamamlayanlar.

5. Temel İngilizce Dil Programının Amacı

Akademik ders yılı takvimi okul yönetimince düzenlenir. Ders saatleri, program gereksinimlerine göre değişir. Genelde haftada 27 saat ders vardır fakat gerek duyulduğunda 30 saate kadar çıkarılabilir. Temel İngilizce Bölümünde eğitim bir akademik yıldır. Bir yıl sonunda başarılı olamayan öğrencilere en çok bir akademik yıl daha Temel İngilizce Bölümünde kalma hakkı verilir.

Temel İngilizce Bölümü, öğrencilerimizin, seçtikleri bölüm derslerini hiçbir güçlükle karşılaşmadan takip edebilmelerini ve fakültelerimizin gereksinim duyduğu düzeye gelmelerini hedeflemektedir.

Temel İngilizce Bölümü dil eğitimini başarılı bir şekilde tamamladığında öğrenci, sosyal ve mesleki konularda etkin biçimde okuyup konuşabilecek, derslerde not tutarak okuduğunu ve dinlediğini anlayabilecek, çeşitli konularda İngilizce konuşup yazışabilecek düzeye gelecektir.

6. İkinci Yıl Kur ve PRO (Destek Kuru) Grubu Öğrencileri

Bir akademik yıl sonunda kurlarında veya yeterlik sınavlarında başarılı olamayan öğrencilere bir akademik yıl daha eğitim alarak eksik kurlarını tamamlama ve yeterlik sınavından geçme hakkı tanınır. Bu şekilde, öğrenciler ikinci yıla başarısız oldukları kurdan başlatılarak aynı eğitim sürecinden geçerler.

Kurları tamamlamış ancak yeterlik sınavında başarısız olmuş iki yıllık öğrenciler ise PRO sınıfına alınarak ileri düzeyde ve destek programı kapsamı içerisinde özel bir eğitimle Ocak ayı yeterlik sınavını alırlar. İkinci yıl Pro eğitimi alan öğrenciler  Pro (desteklemeli eğitim) kurallarına tabidir. (Bölüm B, madde 2)

7. Devam Zorunluluğu

Temel İngilizce Bölümü öğrencileri derslere %80 oranında devam etmek zorundadırlar. Birinci derece akrabalarının vefatında ölüm raporu getirmeleri halinde rapor tarihinden itibaren en fazla 3 gün izinli sayılırlar. Disiplin cezası ile uzaklaştırma dahil, hangi gerekçe ile olursa olsun devam zorunluluğunu yerine getirmeyen öğrenciler ara sınavlara giremezler ve o dönemin notları hesaplanmaz.

Devamsızlık bakımından heyet raporu dahil hiç bir sağlık raporu haklı ve geçerli mazeret olarak kabul edilmez, devamsızlık durumunu ve neticelerini ortadan kaldırmaz.

C. KUR DEĞERLENDİRMESİ

1. Ara sınavlar (Midterms)

 1. Her akademik yıl 4 (dört) kur döneminden oluşmakta ve her kur döneminde 2 (iki) ara sınav yapılmaktadır.
 2. Ara sınavlara girebilmek için derslere % 80 devamlılık şarttır.
 3. Ara sınavlar yaklaşık 1 ½  ila 2  saat süren sınavlardır
 4. Ara sınav olan gün ders yapılmaz.
 5. Ara sınav, dinleme anlama, sözlü anlatım, okuma anlama, dil bilgisi, kelime bilgisi, ve yazılı anlatım, bölümlerinden oluşmaktadır.
 6. Ara sınavlar 80 puan üzerinden değerlendirilir, sözlü anlatım notu kur dönemi sonunda 1. ve 2. arasınav notuna ilave edilerek ara sınav notu 100’e tamamlanır. (C bölümü, 4. madde)
 7. Ara sınavlar Yeterlik sınavı için hazırlık niteliğindedir.
 8. Ara sınav tarihleri Akademik takvimde, yeri, süre ve kapsamı ise öğrenci panolarına asılarak öğrencilere duyurulur. Panolarda asılı bilgileri takip etmekten öğrenci sorumlu tutulur.
 9. Geçerli sayılan bir mazereti nedeniyle ara sınavlara giremeyen öğrenciler mazeretlerini belirten resmi sağlık kuruluşlarından veya özel hastanelerden aldıkları rapor veya diğer belgelerini mazeretlerinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde YDYO Temel İngilizce Bölümü Müdürlüğüne vermeleri halinde, sadece ara sınavlar için mazeret sınavı açılır. Yeterlik sınavı için mazeret sınavı açılmaz. Öğrenciler mazeretli sayıldıkları rapor süresi içerisinde herhangi bir sınava girerlerse, aldıkları notlar geçersiz sayılır.
 10. Öğrenciler sınav sonuçlarına, notların ilanından itibaren üç iş günü içinde yazılı olarak YDYO Temel İngilizce Bölümü Başkanlığına başvurup maddi hata itirazında bulunabilirler. İtiraz üzerine, Temel İngilizce Bölüm Başkanlığı, yapılacak inceleme sonucunda, maddi hata belirlerse,  düzeltme yapılır ve inceleme sonuçları öğrenciye bildirilir.
 11. Ara sınavların ortalamasının öğrenci başarı notuna  etkisi %65’dir.

2. Quiz (mini sınavlar)

Quizler haftalık mini sınavlar olup, önceden belirlenen gün ve saatte uygulanmaktadır. Yıl boyunca verilen bu sınavlar 50 dakikalık kısa sınavlar olup sınıfta işlenen konuların öğrenimini test etmek ve ara sınava hazırlamak amaçlıdır. Quiz’in telafi sınavı yoktur ve yalnızca o anda derste olan öğrencilere verilir. Sebebi ne olursa olsun o gün o saatte derste olmayan öğrenci quizden ‘0’ alır. Sınav başladıktan sonra sınıfa ve sınava öğrenci kabul edilmez.

Quizler öğrencinin farkındalığını artırma amaçlıdır. Quizlerin öğrenci başarı notuna etkisi % 15’tir.

3. Yazma Becerileri

Atılım Üniversitesinde eğitim dili İngilizce olduğu için Temel İngilizce Bölümünde yazılı anlatım becerilerinin öğretilmesi büyük önem taşır. Zira öğrencilerin fakültelerindeki bölümlerinde yabancı dilde akademik çalışma yapmaları beklenir.

Temel İngilizce Bölümünde A / B kurları için programda haftada 3 saat yazılı anlatım dersi bulunur. C/D grubu için belirli bir yazılı anlatım dersi saati bulunmaz. Dersler uzman okutmanlar tarafından titizlikle hazırlanan bir program doğrultusunda yürütülür. Her hafta öğrencilerden, öğrenilen bilgiler ve konular paralelinde çeşitli türlerde yazı yazmaları istenir. Bu çalışmalar tespit edilmiş yazılı anlatım değerlendirme ölçütlerine göre değerlendirilir. Öğretim elemanları öğrencilere ayrıntılı bir biçimde yazılı veya bire bir sözlü açıklama yaparak yazılı anlatım becerilerinin gelişmesini sağlarlar. Yazılı anlatım quizinin telafisi yoktur.

Öğrencilerin yazılı anlatım çalışmalarından aldıkları notlar kur başarı değerlendirmesinde %10 etkili olur.

Öğrencilerin bütün akademik yaşamları boyunca gereksinim duyacakları yazılı anlatım becerileri ile ilgili yabancı dil programı sonunda öğrencilerin doğru, anlaşılır ve etkili bir biçimde İngilizce çeşitli türde yazı yazabilmeleri hedeflenmektedir.

4. Sözlü Anlatım ve Dinleme Becerileri

Dört beceriden biri olan dinleme ve dinlediğini anlama becerisi çok önemli bir beceridir. Bu nedenle akademik yıl başı itibariyle öğrenciler derslerinde düzeylerine uygun dinleme çalışmaları yaparlar. Çeşitli teknik ve metotlarla bu becerinin geliştirilmesi sağlanır. Yine sınıf hocaları sözlü anlatım becerisinin gelişmesini belli metot ve teknikler kullanarak (role play, pair work, group work) sağlarlar. Ayrıca sunu ve münazaralar organize ederek öğrencinin İngilizce’yi başarılı bir şekilde kullanmasına ve özgüveninin gelişmesine yardımcı olurlar.

Öğrencilerin kur dönemi boyunca ders içi sözlü anlatım performansı değerlendirilir ve 20 puan üzerinden not verilir. Ders içi sözlü anlatım performans notu kur dönemi sonunda birinci ara sınava eklenir.Sözlü anlatım becerisi ikinci ara sınav için ayrı bir unsur olarak test edilir, ağırlığı 20 puan üzerindendir ve alınan not ikinci ara sınava eklenir.

Sınav sonuçlarının ilanı

Sonucu ilan edilen birinci ara sınav kağıtları öğrencilere daha önce ilan edilen gün ve saatte sınıfta öğrencilere dağıtılarak sınıfta hataların görülmesi ve doğrularının izahı yapılır. O gün ve saatte derste olmayan öğrenciler kâğıtlarını görme haklarını kaybederler. İkinci ara sınav sonuçları kur başarısı kapsamında ilan edilir.

Sınav sonuçları https://www.atilim.edu.tr/tr/dbe internet adresi, duyurular bölümünden ilan edilmektedir.

D. RAPORLAR

Mazeretler

Haklı ve geçerli sayılan bir mazereti sebebiyle ara sınavlarına giremeyen öğrenciler için, mazeretlerini belirten, resmi bir sağlık kuruluşundan aldıkları raporları ile diğer belgeleri sınavı izleyen 3 (üç) iş günü içinde YDYO Temel İngilizce Bölümü Başkanlığına vermeleri halinde, ara sınav için mazeret sınavı açılır. Yeterlik sınavı  için mazeret sınavı açılmaz. Öğrenciler, mazeretli sayıldıkları rapor süresi içinde herhangi bir sınava girerlerse, aldıkları notlar geçersiz sayılır. Yazılı anlatım ve mini sınavların mazeret sınavı yoktur.

E. BİREYSEL ÇALIŞMA MERKEZİ (SELF ACCESS CENTRE)

Merkezimiz, öğrencilerimizin ders dışında, ek malzemeler, görsel işitsel metotlar internet bağlantılı bilgisayar kullanımı yoluyla kendilerini geliştirme amacı ile kurulmuştur. Öğrenciler burada çalışma yapabilme, derslerde kaçırmış oldukları konuları yakalama, bilgi eksikliklerini tamamlama, dilin pratiğini yapma olanağı bulurlar.

Merkez bir idari personel ve bir  okutman tarafından yürütülmektedir. Merkezin amacı;

 • Öğrencileri merkezde bulunan bilgisayar destekli dil programlarından yararlandırarak yabancı dili öğrenmelerini desteklemek, bu şekilde dil öğrenimini zevkli ve kolay öğrenilir duruma getirmek,
 • Öğrencilerin bilgisayar kullanımı yolu ile gereken kaynaklara ulaşarak, verilen ödevleri ve projeleri çağdaş yöntemlerle hazırlayabilmelerine yardımcı olmak,
 • Öğrencilerin merkezde bulunan İngilizce kitap ve materyallerden yararlanmalarına ve görevli okutmandan yardım almalarına olanak sağlamak,
 • Öğrencilerin merkezde bulunan çeşitli düzeylerdeki egzersizler, testler çözmelerini ve görevli okutmandan  yardım almalarını sağlamaktır.

Bu merkez, ders saatleri dışında olmak koşulu ile üniversitemiz öğrencilerine saat 0900-1730 arası açık tutulmaktadır.

F. ÖĞRENCİ GELİŞİM VE DANIŞMA MERKEZİ

Atılım Üniversitesi Öğrenci Gelişim ve Danışma Merkezi, öğrencilerin psikolojik, eğitsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak, öğrencilerin içinde var olan potansiyeli açığa çıkarmak ve okul başarısı için ilerlediği yolda öğrencilere ışık tutmak amacıyla  kurulmuştur. Merkezimiz; üniversite yaşamına uyum, öğrenme teknikleri, etkili ve verimli ders çalışma yöntemleri, sınav kaygısı ile başa çıkma, kendini tanıma, çevre ile iyi ilişkiler kurma ve geliştirme, başarıda aksayan yönleri bulup ortaya çıkarma ve çözüm yollarına odaklanma konularında hizmet vermektedir.

Bununla birlikte öğrencilerin disiplin ve davranış bozuklukları ile ilgili sorunları, öğrencilerin çalışma ve başarma davranışlarını engelleyen her türlü sorunları bireysel ve grup psikolojik danışma çalışmaları ile öğrenci ailesini de içine alan bir programla çözülmeye çalışılmaktadır.

Bu çalışmalar psikolojik danışma ilke ve teknikleri kullanılarak yapılmakta, çalışmayla ilgili ölçme araçları (anketler vs.) uygulanmakta ve sonuçları değerlendirilerek, öğrencilerle veya öğretim elemanları ile paylaşılmaktadır.

G. YAZ OKULU

Temel İngilizce Bölümünde akademik yıl sonu itibarı ile bulunduğu kurda veya yeterlik sınavında başarısız olan öğrenciler için Atılım Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği hükümleri uyarınca 6 - 8 hafta süren yabancı dil yaz öğretim programı açılabilir. Bu programa katılmak öğrencilerin isteğine bağlıdır.  Yabancı dil yaz öğretimi ücretli olup bu programa katılacak öğrenciler Mütevelli Heyet tarafından her yıl belirlenen ücreti öderler.

Yabancı dil yaz öğretimi programına katılan öğrencilerden bu programda tekrar ettikleri kurda başarılı olanlar takip eden akademik yılda açılacak olan kurlardan bir üst kurda eğitim almaya hak kazanırlar.  A kurunu başarılı bir şekilde bitirmiş ve daha önceki yeterlik sınavında başarısız olup yabancı dil yaz öğretim programına devam etmiş öğrencilere bu program sonunda yeterlik sınavı hakkı verilir. Bu sınavda başarılı olan öğrenciler önlisans, lisans veya lisansüstü programlarına devam etmeye hak kazanırlar. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrencilerin akademik yıl başında açılan yeterlik sınavına girme hakkı saklıdır.

H. DÜZEYLER ve DERS KİTAPLARI

Öğrenciler, Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına göre “D” “C” “B” ve “A” kurlarından birine yerleştirilirler. “D” başlangıç seviyesi, “C” başlangıç üstü seviye, “B” orta seviye ve “A” orta üstü seviyedir.

Okutulan Ders Kitapları

2018-2019 akademik yılında tablet bilgisayar ile eğitim verilecektir ve okutulacak olan kitaplar tablet bilgisayar üzerinde elektronik kitap olacaktır.

D kuru başlayan Öğrenciler için (Eylül-Haziran)

- 1. kur D kuru: Navigate Starter, Hikaye kitapları, Material Pack, Achieve 3000

- 2. Kur C kuru: Navigate Elementary, Hikaye Kitapları, Material Pack, Achieve 3000

-3. Kur B kuru: Navigate Pre-Intermediate, Write Out, Hikaye Kitapları, Achieve 3000

- 4. Kur A kuru: Navigate B1+, Write Out, Qskills 3 Reading/Writing, Hikaye Kitapları, Achieve 3000

C Kuru Başlayan Öğrenciler için (Eylül-Haziran)

- 1. Kur C kuru: Navigate Elementary, Hikaye Kitapları, Material Pack, Achieve 3000

- 2. Kur B kuru: Navigate Pre-Intermediate, Write Out, Hikaye Kitapları, Material Pack, Achieve 3000

- 3. Kur A kuru: Navigate B1+, Write Out, Hikaye Kitapları, Material Pack, Achieve 3000

- 4. Kur PRO kuru: Unlock 3 Reading/Writing, Qskills 3 Listening/Speaking, Qskills 3 Reading / Writing ,Material Pack, Achieve 3000

B Kuru Başlayan Öğrenciler için (Eylül-Ocak)

- 1. Kur B kuru: Navigate Pre-Intermediate, Write Out, Hikaye Kitapları, Material Pack, Achieve 3000

- 2. Kur A kuru: Navigate B1+, Write Out, Hikaye Kitapları, Material Pack, Achieve 3000

(Yeterlik sınavından başarısız olunması halinde Unlock 3 Reading / Writing, Unlock 3 Listening / Speaking ve Qskills 3 Reading / Writing, Qskills 3 Listening / Speaking  – Şubat/Haziran Ayları (3.ve 4. kur)

A Kuru Başlayan Öğrenciler (Eylül-Ocak)

1. Kur A kuru: Navigate B1+, Write Out, Hikaye Kitapları, Material Pack, Achieve 3000

2. Kur PRO kuru: Unlock 3 Reading/Writing, Unlock 3 Listening/Speaking, Material Pack,

(Yeterlik sınavından başarısız olunması halinde Unlock  3 ve Qskills 3 – Şubat/Haziran Ayları(3.ve 4. kur)

Kurunu tekrar eden öğrenciler aynı kitap serisini izlerler.

Telif hakları yasası uyarınca, derslerde fotokopi kitap kullanımına izin verilmemektedir.

I. ÖĞRENCİ DİSİPLİN İLKE VE KURALLARI

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 54. Maddesi:

Soruşturma, Yetkiler ve Cezalar

 1. Yükseköğretim kurumları içinde veya dışında yükseköğretim öğrenciliği sıfatına, onur ve şerefine aykırı harekette bulunan, öğrenme ve öğretme hürriyetini, doğrudan veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumun; sükun, huzur ve çalışma düzenini bozan, boykot, işgal ve engelleme gibi eylemlere katılan, bunları teşvik veya tahrik eden, yükseköğretim mensuplarının şeref ve haysiyetine veya şahıslarına tecavüz, saygı dışı davranışlarda bulunan ve anarşik veya ideolojik olaylara katılan veya  bu olayları tahrik ve teşvik eden öğrencilere; eylem başka bir suçu oluştursa bile, ayrıca uyarma, kınama, bir yükseköğretim kurumundan çıkarma cezaları verilir.
 2. Bir fakülte, enstitü veya yüksekokulun içinde veya dışında öğrencilerin işlemiş oldukları disiplin suçlarından dolayı soruşturma yapmaya ve doğrudan gerekli cezayı vermeye, disiplin kuruluna sevk etmeye ilgili Fakülte Dekanı veya Okul Müdürü yetkilidir.
 3. Disiplin soruşturmasına, olay öğrenilince derhal başlanır ve soruşturma en geç on beş gün içerisinde sonuçlandırılır.
 4. Hakkında soruşturma yapılan öğrenciye sözlü  veya yazılı savunma hakkı verilir. Tanınan süre içinde savunma yapmayan öğrenci bu hakkından vazgeçmiş sayılır.
 5. Disiplin cezaları, ilgili öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Durum; öğrenciye, burs veya kredi veren kuruluşa ve Yükseköğretim Kurulu’na duyurulur. Yükseköğretim Kurumundan çıkarma kararlarına karşı on beş gün içinde Üniversite Yönetim Kurulu’na itiraz edilebilir. Cezalar öğrencinin dosyasına ve siciline işlenir.
 6. Bu maddeye göre yapılacak işlemler sırasında gerekirse öğrenciye bağlı bulunduğu öğretim kuruluşunda, ilan yoluyla tebligat yapılabilir.
 7. Yükseköğretim Kurumu’ndan çıkarma kararı bütün Yükseköğretim Kurumlarına, Yükseköğretim Kurulu, Emniyet Makamları ve ilgili askerlik şubelerine bildirilir. Yükseköğretim Kurumu’ndan çıkarma cezası verilen öğrenciler, bir daha herhangi başka bir yükseköğretim kurumuna alınmazlar.

Öğrencilerin uyması gereken kurallar

 1. Öğrencilerin derslere zamanında gelmesi beklenir. Öğretim elemanının geç kalan öğrenciyi sınıfa almak ve dersten çıkmak için izin verme yetkisi yoktur. Öğrenci derse gelmediğinde veya dersten çıktığında yoklama çizelgesine “YOK” yazılır.
 2. Öğrencilerin dersler için gerekli kitap, tablet ve diğer kırtasiye gereçlerini yanlarında bulundurmaları gerekir.
 3. Tüm öğrenciler sınıf içi eğitim ve öğretim etkinliklerine katılmak ve öğretim elemanı tarafından verilen her türlü ödevi yapmakla yükümlüdürler.
 4. Öğrenciler ders sırasında veya ders aralarında öğretim elemanları ve diğer öğrencilerle ilişkilerinde saygı ve nezaket kurallarına uygun hareket etmek ve huzuru bozacak her türlü hareketten kaçınmak zorundadırlar.
 5. Ders sırasında bir şey yemek / içmek ve sakız çiğnemek, tespih ve cep telefonu ile meşgul olmak vs. kesinlikle yasaktır.
 6. Yaşadığımız yerlerin temiz ve bakımlı tutulması uygarlığımızın göstergesidir. Öğrencilerin, binanın içinin ve çevresinin temiz tutulmasına; sıra ve iskemlelerin yıpratılmamasına; bağımsız çalışma mekanlarındaki malzemenin iyi kullanılmasına özen göstermeleri zorunludur. Aksi halde öğrenciler hakkında disiplin soruşturması açılır.
 7. Temel İngilizce Bölümü,  sınavlarda kopya çekme girişimini çok ciddi bir suç olarak kabul etmektedir. Bu gibi durumlarda sınav notu olarak “0” verilir ve derhal disiplin soruşturması başlatılır.
 8. Öğrenciler, öğrenci kimliklerini daima yanlarında taşımak ve gerektiğinde ibraz etmek zorundadırlar.
 9. Kaybolma tehlikesine karşı önlem olarak öğrencilerin sınıflarda özel eşya bırakmamaları gerekmektedir.
 10. Öğrenciler hiçbir ad altında para toplayamazlar ve bir şey satamazlar.
 11. Öğrenciler öğretim elemanlarına ve personele ait bürolara ve boş odalara izinsiz giremezler.
 12. İzinsiz hiçbir şekilde afiş asılamaz, bildiri  dağıtılamaz.
 13. Öğrenciler öğrenci panolarını her gün okumakla yükümlüdürler.
 14. Derslerde İngilizce konuşmak zorunludur.
 15. Kampüste başkalarının hayatını tehlikeye sokacak veya huzur ve sûkuneti bozacak şekilde araç kullanmak yasaktır.

Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 7. maddesi C bendinde kınama cezasını gerektiren fiil ve haller arasında “ders, seminer, uygulama, laboratuar gibi çalışmaların düzenini bozmak” fiiline yer verilmiştir.

Okulumuzda bu kınama cezasının verilmesi gereken fiillere aşamalı olarak müeyyide uygulanması uygun görülmüş olup, ders, seminer, uygulama, laboratuar gibi ortamlarda çalışma düzenini bozan öğrencilerin öğretim elemanı tarafından düzeni bozduğu alanın dışına çıkarılması ve o derste bulunmadığının kayda alınması ilk aşama olarak uygulanır. Bu hareketlerin tekerrürü halinde ise kınama ve okuldan uzaklaştırma gibi disiplin cezaları verilir.