ECTS - - Yazılım Mühendisliği Tezli Y.Lisans

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yazılım Mühendisliği alanında Tezli ya da Tezsiz programda Yüksek Lisans derecesi (Master of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.