ECTS - - Yazılım Mühendisliği Tezli Y.Lisans

Sınavlar ve değerlendirmeler Atılım Üniversitesi FBE lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre (http://fbe.atilim.edu.tr/yonetmelik-ve-yonergeler) yapılmaktadır. Sınav gerektiren derslerde en az bir ara sınavı yapılmaktadır. Bir öğrenciye verilecek dönem sonu ders notu; dönem içi ve dönem sonu sınavsonuçları ile dönem içi çalışmaları, ödevleri, derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanınca takdir edilir.