ECTS - - Yazılım Mühendisliği Tezli Y.Lisans

Y. Lisans (Tezli) programı 2005-2006 akademik yılında, kaliteli, güvenilir ve maliyet etkin yazılım sistemleri geliştirme sürecinde yer alabilecek profesyonelleri yetiştirme misyonu ile kurulmuştur. Eğitim dili İngilizcedir.

Program eğitim ve öğretim programı temelde yaparak öğrenme, proje tabanlı öğrenme ve katılımcı öğrenme ortamlarının yaratılması, öğrencilerin endüstri deneyimlerini kazanmalarına yönelik proje tecrübelerini kazanabilmeleri ve tüm bunlar için gerekli teorik bilgileri en iyi şekilde öğrenebilmelerini sağlamaya yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bölümümüzde, 40 öğrenci kapasiteli bir eğitim laboratuvarı, 15 öğrenci kapasiteli bir Simülasyon Laboratuvarı (SimLab), bir adet Yazılım Geliştirme Araştırma Laboratuvarı ve bir adet eğitim ve araştırma amaçlı Mobil Uygulama Geliştirme (MobiLab) bulunmaktadır. Bunlara ek olarak, Bilgisayar ve Bilişim Sistemleri Mühendisliklerinde mevcut beş adet laboratuvar eğitim amaçlı olarak derslerde kullanılmaktadır.