ECTS - - Yazılım Mühendisliği Tezli Y.Lisans

Bu programa öğrenci kabulü Atılım Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Madde 5’e gore yapılmaktadır. Güncel, Kabul koşulları ve Kayıt işlemleri http://fbe.atilim.edu.tr/yuksek-lisans-basvurulari adresinde detaylı olarak verilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrencilerin kabulunde, aşağıdaki kurallar uygulanmaktadır.

 • Öğrencinin lisans mezuniyet diploması ve transkripti
 • Bu kurum ve belgelerinin tanındığına dair YÖK yazısı
 • Öğrencinin temel derslerdeki başarı durumu ve bilimsel hazırlık dersleri
  gereksinimi
 • Başvuru yapılan bölümün öğrenci ile yapacağı mülakatın sonucu
 • Niyet mektubu
 • Referans mektubu
 • İngilizce Dil yeterlilik belgesi
  • Atılım Hazırlık Atlama: 60, YDS: 60 veya eşdeğerliliği Senatoca belirlenen diğer sınavlar
  • Programdaki eğitim dilinin İngilizce olması nedeniyle, İngilizce Dil Yeterliliklerini belgeleyemeyen öğrenciler Hazırlık Okulunda bir yıl süreyle İngilizce Hazırlık Programına katılmak zorundadırlar.