AKTS - Enerji Sistemleri II

Enerji Sistemleri II (ENE202) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Enerji Sistemleri II ENE202 3 2 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
ENE 201
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Yılser DEVRİM
  • Araş. Gör. Gizem Nur BULANIK DURMUŞ
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Konvansiyonel enerji kaynaklarının öğrenilmesi. Isıl güç santrallerinin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tanıtılması. Güç santralleri çalışma prensiplerinin ve ana yapı elemanlarının öğretilmesi. Konvansiyonel enerji sistemlerinin çevresel etkilerinin öğrenilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Konvansiyonel enerji kaynaklarının öğrenilmesi.
  • Yakıtlar ve Yanma teknolojilerinin tanımlanması.
  • Güç santralleri temellerinin öğrenilmesi.
  • Güç santralleri temel hesaplamalarının yapılması.
  • Buharlı ve Gazlı Güç santrallerinin çalışma prensiplerinin öğrenilmesi.
  • Nükleer enerji ve nükleer güç santrallerinin çalışma prensiplerinin öğrenilmesi.
  • Konvansiyonel enerji kaynaklarının çevresel etkilerinin tanımlanması.
Dersin İçeriği Konvansiyonel enerji kaynaklarından olan kömür, doğal gaz ve petrol ile birlikte nükleer enerji kaynakları; yakıtlar ve yanma teknolojileri ile buhar, gaz ve nükleer enerji güç santrallerinin çalışma prensipleri ve temel bilgileri; konvansiyonel enerji kaynaklarının çevresel etkileri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Konvansiyonel Enerji Kaynaklarına Giriş
2 Fosil Yakıtlar-Kömür
3 Yakıtlar ve Yanma Teknolojileri
4 Yakıtlar ve Yanma Teknolojileri
5 Kazan Tasarımı
6 Buhar Güç Santralleri
7 Arasınav-1
8 Fosil Yakıtlar-Doğal Gaz
9 Doğal Gaz Güç Santralleri
10 Petrol
11 Arasınav-2
12 Nükleer Enerji
13 Nükleer Güç Santralleri
14 Konvansiyonel Enerji Sistemlerinin Çevre Üzerine Etkisi
15 Proje Çalışması
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. • Power Plant Engineering, A.K.Raja, A.P. Srivastava, M.Dwivedi, 1st Edition, New Age International Publishers, 2006
Diğer Kaynaklar 2. • Energy System Engineering: Evaluation&Implementation, Francis M. Vanek, Louis D. Albright, McGraw Hill.
3. • Thermodynamics: An Engineering Approach 8th Edition by Yunus Cengel (Author), Michael Boles (Author)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 1 15
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 5
Sunum - -
Projeler 1 15
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 80
Genel Sınav/Final Juri 1 15
Toplam 10 130
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi, bireysel çalışma becerisi.
7 a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi b) en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; b) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 a) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri b) çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 1 2 2
Uygulama 10 2 20
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması 1 2 2
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 1 16
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 8 8
Raporlar
Ödevler 5 2 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 136