ECTS - - Enerji Sistemleri Mühendisliği

Mezunlar termik, hidrolik, nükleer, güneş, rüzgar, biyokütle, hidrojen enerjilerinin ve sistemlerinin üretimi, kullanımı, planlaması, teknoloji geliştirme, tasarım, servis hizmetleri, kontrol sektörlerindeki kurum, kuruluş  ve şirketlerde; araştırma kuruluşları ve üniversitelerde; enerji ve çevre bakanlıklarında,  planlama teşkilatında çalışabileceklerdir.

Mezunlarımız,
1. Farklı enerji kaynaklarının ve teknolojilerinin uygulamalarında araştırma-geliştirme, üretim ve proje yönetimi alanlarında görev alır,
2. Mezunlarımız yüksek lisans ve/veya doktora çalışmaları yaparlar;
3. Enerji finansı ve pazarlaması konularında görev alır,
4. Enerji sektöründe kendi şirketlerini kurarlar.