ECTS - - Enerji Sistemleri Mühendisliği

Programın amacı, yenilenebilir ve yenilenemeyen yakıtlar dahil olmak üzere çeşitli enerji kaynaklarının enerji sistemleriyle ilgili konularda eğitim ve öğretimi sağlamak; enerji kaynaklarının ve  teknolojilerinin ( enerji çevirim sistemleri, üretim, tüketim, aktarım, koruma, optimizasyon) çevreye duyarlı ve verimli kullanımı ve temini konularında öğrencileri gerekli araçlarla donatmaktır.