ECTS - - Enerji Sistemleri Mühendisliği

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) 2 0 2 2
CMPE102 Bilgisayar Programlama 2 2 3 4
PHYS101 Genel Fizik I 3 2 4 6
HIST221 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
ENG101 Akademik İngilizce I 4 0 4 3.5
MATH151 Kalkülüs I 4 2 5 7
ME108 Bilgisayar Destekli Katı Modelleme 1 3 2 4.5
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 20 9 24 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATE207 Malzeme Mühendisliğine Giriş 3 0 3 5
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
PHYS102 Genel Fizik II 3 2 4 6
ENG102 Akademik İngilizce II 4 0 3 3.5
MATH152 Kalkülüs II 4 2 5 7
ENE102 Enerji Sistemleri Mühendisliğinin Temelleri 1 0 1 1.5
CHE105 Genel Kimya 3 2 4 5
Toplam 20 6 22 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATH275 Lineer Cebir 4 0 4 6
ENG201 Akademik İngilizce III 3 0 3 3
ENE203 Termodinamik I 3 0 3 6
ENE201 Enerji Sistemleri I 3 2 4 9
ME211 Statik ve Mukavemet 3 1 3 6
Toplam 16 3 17 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATH276 Diferansiyel Denklemler 4 0 4 6
ENG202 Akademik İngilizce IV 3 0 3 3
ENE204 Termodinamik II 3 0 3 5
ENE202 Enerji Sistemleri II 3 2 4 5
MECE204 Dinamik 2 2 3 6
EE234 Elektrik Mühendisliğine Giriş 3 1 3 5
Toplam 18 5 20 30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENE302 Isı ve Kütle Aktarımı 3 1 3 6
ENE399 Yaz Stajı I 0 0 0 10
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I 3 0 3 3
ENE303 Modelleme, Analiz ve Benzetim 3 0 3 5
AE307 Akışkanlar Mekaniği 3 1 3 6
ENE-AE3FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
IE220 Olasılık ve İstatistik 3 0 3 5
Toplam 15 2 18 40

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENE306 Nükleer Enerji 3 0 3 6
EE352 Elektromekanik Enerji Dönüşümü 3 2 4 6
MECE306 Kontrol Sistemleri I 3 0 3 6
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II 3 0 3 3
ENE-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ENE-GE3SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 12 2 19 30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
IE305 Mühendislik Ekonomisi 2 0 2 5
ENE401 Enerji Sistemleri Tasarım Projesi I 2 2 3 9
ENE499 Yaz Stajı II 0 0 0 10
ENE-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ENE-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ENE-GE4FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 6 2 16 40

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
ENE402 Enerji Sistemleri Tasarım Projesi II 2 2 3 8
ENE406 Enerji Yönetimi 3 0 3 6
ENE-GE4SP1-GirişimcilikHavuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
ENE-AE4SP1-ÇokdisiplinliDersler Alan Seçmeli 0 0 3 5
ENE-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ENE-GE4SP1-GirişimcilikHavuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
ENE-AE4SP1-ÇokdisiplinliDersler Alan Seçmeli 0 0 3 5
ENE-GE4SP1-GirişimcilikHavuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
ENE-AE4SP1-ÇokdisiplinliDersler Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 7 2 29 48

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
EE451 Güç Sistemleri Analizi 3 0 3 5
EE452 Yüksek Gerilim Tekniği 3 0 3 5
E400 Lisans Araştırma Projesi 3 0 3 5
ENE316 Reaktör Tasarımı 3 0 3 5
ENE409 Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) I 3 0 3 5
ENE411 Elektrokimya 3 0 3 5
ENE413 Küresel Finans 3 0 3 5
ENE410 Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) II 3 0 3 5
ENE414 Küresel Enerji 3 0 3 5
ENE416 Gaz Hidratlar 3 0 3 5
ENE418 Enerji Kanunları ve Tüzükleri 3 0 3 5
ENE420 Biyoenerji Teknolojileri 3 0 3 5
ENE422 Enerji Sistemlerinde Optimizasyon 3 0 3 5
ENE424 Enerji ve Çevre Ekonomisi 3 0 3 5
ENE426 Nükleer Teknoloji 3 0 3 5
ENE428 Elektrik Santralleri 3 0 3 5
ENE314 Jeotermal Enerji Teknolojileri 3 0 3 5
ENE421 Hidrojen Teknolojileri 3 0 3 5
ENE305 Yanma 3 0 3 5
ENE403 Elektriksel Güç İletimi ve Dağıtımı 3 0 3 5
ENE304 Ölçme ve Enstrümantasyon 3 0 3 5
ENE404 Enerji ve Çevre 3 0 3 5
ENE415 Enerji Depolama Teknolojisi 3 0 3 5
ENE491 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
ENE493 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
ENE308 Güneş Enerjisi Teknolojileri 3 1 3 5
ENE310 Su Gücü Enerjisi 3 0 3 5
ENE312 Rüzgar Enerjisi Teknolojileri 3 1 3 5
ENE412 Yakıt Hücreleri Teknolojileri 3 0 3 5
ENE430 Binalarda Enerji Sistemleri 3 0 3 5
MECE422 Çokdisiplinli Mühendislik Tasarımı 2 2 3 5
EE454 Güç Elektroniği 3 2 4 5
AE434 Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar 3 1 4 5
Toplam 98 7 101 165