ECTS - - Enerji Sistemleri Mühendisliği

1. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
HIST111 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (İngilizce) 2 0 2 2
CMPE102 Bilgisayar Programlama 2 2 3 4
PHYS101 Genel Fizik I 3 2 4 6
HIST221 Uygarlık Tarihi 3 0 3 3
ENG101 Akademik İngilizce I 4 0 4 3.5
MATH151 Kalkülüs I 4 2 5 7
ME108 Bilgisayar Destekli Katı Modelleme 1 3 2 4.5
KRY111 Kariyer Planlama 1 0 1 1
Toplam 20 9 24 31

2. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATE207 Malzeme Mühendisliğine Giriş 3 0 3 5
HIST112 Atatürk İlke ve İnkilâp Tarihi II (İngilizce) 2 0 2 2
PHYS102 Genel Fizik II 3 2 4 6
ENG102 Akademik İngilizce II 4 0 3 3.5
MATH152 Kalkülüs II 4 2 5 7
ENE102 Enerji Sistemleri Mühendisliğinin Temelleri 1 0 1 1.5
CHE105 Genel Kimya 3 2 4 5
Toplam 20 6 22 30

3. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATH275 Lineer Cebir 4 0 4 6
ENG201 Akademik İngilizce III 3 0 3 3
ENE203 Termodinamik I 3 0 3 6
ENE201 Enerji Sistemleri I 3 2 4 9
ME211 Statik ve Mukavemet 3 1 3 6
Toplam 16 3 17 30

4. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MATH276 Diferansiyel Denklemler 4 0 4 6
ENG202 Akademik İngilizce IV 3 0 3 3
ENE204 Termodinamik II 3 0 3 5
ENE202 Enerji Sistemleri II 3 2 4 5
MECE204 Dinamik 2 2 3 6
EE234 Elektrik Mühendisliğine Giriş 3 1 3 5
Toplam 18 5 20 30

5. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENE302 Isı ve Kütle Aktarımı 3 1 3 6
ENE399 Yaz Stajı I 0 0 0 10
ENG301 İş Yaşamı için İngilizce I 3 0 3 3
ENE303 Modelleme, Analiz ve Benzetim 3 1 3 5
AE307 Akışkanlar Mekaniği 3 1 3 6
ENE-AE3FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
IE220 Olasılık ve İstatistik 3 0 3 5
Toplam 15 3 18 30

6. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
ENE306 Nükleer Enerji 3 0 3 6
EE352 Elektromekanik Enerji Dönüşümü 3 2 4 6
MECE306 Kontrol Sistemleri I 3 0 3 6
ENG302 İş Yaşamı için İngilizce II 3 0 3 3
ENE-AE3SP1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ENE-GE3SP1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 12 2 19 30

7. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
TURK401 Türk Dili I 2 0 2 2
IE305 Mühendislik Ekonomisi 2 0 2 5
ENE401 Enerji Sistemleri Tasarım Projesi I 2 2 3 9
ENE499 Yaz Stajı II 0 0 0 10
ENE-AE4FA1 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ENE-AE4FA2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ENE-GE4FA1 Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
Toplam 6 2 16 30

8. Dönem

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
TURK402 Türk Dili II 2 0 2 2
ENE402 Enerji Sistemleri Tasarım Projesi II 2 2 3 8
ENE406 Enerji Yönetimi 3 0 3 6
ENE-GE4SP1-GirişimcilikHavuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
ENE-AE4SP1-ÇokdisiplinliDersler Alan Seçmeli 0 0 3 5
ENE-AE4SP2 Alan Seçmeli 0 0 3 5
ENE-GE4SP1-Girişimcilik Havuzu Alan Dışı Seçmeli 0 0 3 4
ENE-AE4SP1-Çokdisiplinli Dersler Alan Seçmeli 0 0 3 5
Toplam 7 2 23 39

Alan Dışı Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
MAN328 Girişimciler İçin Finansal Okur Yazarlık ve Mevzuat 3 0 3 5
MAN414 Girişimcilik ve İş Planı 3 0 3 5
MAN412 Ürün Geliştirme ve Marka Yönetimi 3 0 3 5
MAN437 Girişimcilik ve Yenilikçilik Seminerleri 3 0 3 5
ART265 İş Hayatında Yaratıcılık 3 0 3 4
ART268 Girişimcilik Becerilerinin Gelişimi için Tiyatro 3 0 3 4
ART269 Çağdaş Sanatın Girişimci Dünyası 3 0 3 4
ART270 Doğadan Esinlenen Girişimcilik: Disiplinlerarası Yaklaşımlar 3 0 3 5
PR413 Liderlik Teorileri ve Uygulamaları I 3 0 3 5
GSM147 Ebru Sanatı 3 0 3 5
FRE401 Fransızca V 3 0 3 4
PR492 Gazetecilik II 0 0 3 5
HUM211 Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Hakları 3 0 3 4
HUM201 Sosyal Sorumluluk Proje 3 0 3 4
ART201 Fotoğrafçılığa Giriş 3 0 3 4
ART221 Açıklamalı Müzik Tarihi 3 0 3 4
ART222 Caz Tarihi 3 0 3 4
ART223 Caz Performansı 3 0 3 4
ART251 Sulu Boya Resim 3 0 3 4
ART224 Arjantin Tango Tarihi 3 0 3 4
ART291 Beden Dili ve İkna Sanatı 3 0 3 4
ART252 Serbest Seramik Şekillendirme 3 0 3 4
ART292 İşaret Dili 3 0 3 4
GER201 Almanca I 3 0 3 4
RUS201 Rusça I 3 0 3 4
SPAN201 İspanyolca I 3 0 3 4
FRE201 Fransızca I 3 0 3 4
JAP201 Japonca I 3 0 3 4
CHIN201 Çince I 3 0 3 4
CHIN202 Çince II 3 0 3 4
GER202 Almanca II 3 0 3 4
RUS202 Rusça II 3 0 3 4
SPAN202 İspanyolca II 3 0 3 4
FRE202 Fransızca II 3 0 3 4
JAP202 Japonca II 3 0 3 4
GER301 Almanca III 3 0 3 4
RUS301 Rusça III 3 0 3 4
SPAN301 İspanyolca III 3 0 3 4
FRE301 Fransızca III 3 0 3 4
JAP301 Japonca III 3 0 3 4
CHIN301 Çince III 3 0 3 4
GER302 Almanca IV 3 0 3 4
RUS302 Rusça IV 3 0 3 4
SPAN302 İspanyolca IV 3 0 3 4
FRE302 Fransızca IV 3 0 3 4
JAP302 Japonca IV 3 0 3 4
GER401 Almanca V 3 0 3 4
GER402 Almanca VI 3 0 3 4
FRE402 Fransızca VI 3 0 3 4
MAN409 Girişimcilik 4 0 3 5
ART202 Karikatür 3 0 3 4
ART271 Yaratıcı Drama 3 0 3 4
ART225 Klasik Gitara Giriş 3 0 3 4
ART235 Çok Sesli Koro 3 0 3 4
ART294 Sahne Makyajı 3 0 3 4
ART293 Mimari Fotoğrafçılık 3 0 3 4
MAN415 Yönetimde Yeni Yaklaşımlar 3 0 3 5
MAN428 Marka Yönetimi 3 0 3 5
AVM490 Havacılık Tarihi 3 0 3 4
PR491 Gazetecilik I 0 3 3 5
HUM312 Dünya Edebiyatı Çalışmaları: Başyapıtlar 3 0 3 4
HUM316 Dünya Edebiyatından Seçmeler: Kısa Öykü 3 0 3 4
HUM320 Estetik 3 0 3 4
HUM321 Felsefe Tarihine Giriş 3 0 3 4
HUM331 Go 3 0 3 4
HUM360 Bilim Tarihi 3 0 3 4
LAW250 Bilişim ve Teknoloji Hukuku 3 0 3 4
CHIN302 Çince IV 3 0 3 4
ART261 Senaryo Yazarlığı 3 0 3 4
ART262 Geleneksel Çini Dekorlama ve Çağdaş Yorumlamalar 3 0 3 4
ART263 Diksiyon 3 0 3 4
ART264 İç Mekan Heykel Tasarımı 3 0 3 4
ART266 Takı Tasarımı 3 0 3 4
ART267 Tiyatro 3 0 3 4
IR423 Enerji Politikaları 3 0 3 5
ART282 Şan, Solfej, Korrepetisyon 3 3 4.5 4
ART284 Tiyatro Reji ve Film Eleştirisi 3 0 3 4
HUM212 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 3 0 3 4
ART285 Yenilikçi Görsel Anlatı 3 0 3 4
ART286 Sanat Eserlerinde Basit Onarım Teknikleri 3 0 3 4
RUS401 Rusça V 3 0 3 4
SPAN401 İspanyolca V 3 0 3 4
RUS402 Rusça VI 3 0 3 4
SPAN402 İspanyolca VI 3 0 3 4
ART287 Eşli Danslar 3 0 3 4
ART288 Retorik: Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı 3 0 3 4
ENE495 Ortak Eğitim Uygulaması III 3 0 3 4
ENE497 Ortak Eğitim Uygulaması IV 3 0 3 4
KOR201 Korece I 3 0 3 4
KOR202 Korece II 3 0 3 4
ART295 Türk Sanat Müziği 3 0 3 4
HUM291 Beden Dili ve İletişim Yöntemleri 3 0 3 4
ART289 Mozaik Sanatı 3 0 3 4
ART297 Dijital Sanatlarda Yaratıcı Sunum 3 0 3 4
MAN313 21. YY'da Yönetsel Yetkinlikler 3 0 3 5
MAN374 Dijital Çağ ve Endüstri 4.0. 3 0 3 5
ECON325 Ekonomik Göstergeler ve Sermaye Piyasası Analizi 3 0 3 5
ART298 Sahne Makyajı 3 0 3 4
KOR301 Korece III 3 0 3 4
HUM310 Toplumsal Dilbilimine Giriş 3 0 3 4
ECON318 Dijital Ekonomi 3 0 3 6
ART226 Dünya Müzik Kültürleri 3 0 3 4
HUM202 Bilimsel Oyuncak Tasarımı 3 0 3 4
ART227 Opera Tarihi 3 0 3 5
MAN408 Sürdürebilirliğe Giriş 3 0 3 5
HUM204 Gönüllülük Çalışmaları 1 0 3 4
HUM322 Etiğe Giriş 3 0 3 4
HUM323 Eleştirel Düşünmeye Giriş 3 0 3 4
HUM412 İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları 3 0 3 4
HUM105 Güvenlik, Espiyonaj ve İstihbarat Tarihi 3 0 3 4
ART228 İş Hayatında Müzik 3 0 3 5
PR419 Medya Okuryazarlığı 3 0 3 4
Toplam 329 6 337.5 469

Alan Seçmeli

Ders Kodu Ders Adı Teori Uygulama / Laboratuar Kredi ECTS
EE451 Güç Sistemleri Analizi 3 0 3 5
EE452 Yüksek Gerilim Tekniği 3 0 3 5
E400 Lisans Araştırma Projesi 3 0 3 5
ENE316 Reaktör Tasarımı 3 0 3 5
ENE409 Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) I 3 0 3 5
ENE411 Elektrokimya 3 0 3 5
ENE413 Küresel Finans 3 0 3 5
ENE410 Fosil Enerji Kaynakları (Petrol, Gaz, Kömür) II 3 0 3 5
ENE414 Küresel Enerji 3 0 3 5
ENE416 Gaz Hidratlar 3 0 3 5
ENE418 Enerji Kanunları ve Tüzükleri 3 0 3 5
ENE420 Biyoenerji Teknolojileri 3 0 3 5
ENE422 Enerji Sistemlerinde Optimizasyon 3 0 3 5
ENE424 Enerji ve Çevre Ekonomisi 3 0 3 5
ENE426 Nükleer Teknoloji 3 0 3 5
ENE428 Elektrik Santralleri 3 0 3 5
ENE314 Jeotermal Enerji Teknolojileri 3 0 3 5
ENE421 Hidrojen Teknolojileri 3 0 3 5
ENE305 Yanma 3 0 3 5
ENE403 Elektriksel Güç İletimi ve Dağıtımı 3 0 3 5
ENE304 Ölçme ve Enstrümantasyon 3 0 3 5
ENE404 Enerji ve Çevre 3 0 3 5
ENE415 Enerji Depolama Teknolojisi 3 0 3 5
ENE491 Ortak Eğitim Uygulaması I 3 0 3 5
ENE493 Ortak Eğitim Uygulaması II 3 0 3 5
ENE308 Güneş Enerjisi Teknolojileri 3 1 3 5
ENE310 Su Gücü Enerjisi 3 0 3 5
ENE312 Rüzgar Enerjisi Teknolojileri 3 1 3 5
ENE412 Yakıt Hücreleri Teknolojileri 3 0 3 5
ENE430 Binalarda Enerji Sistemleri 3 0 3 5
MECE422 Çokdisiplinli Mühendislik Tasarımı 2 2 3 5
EE454 Güç Elektroniği 3 2 4 5
AE434 Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar 3 1 4 5
IE443 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 0 3 5
IE314 Proje Yönetimi 3 0 3 5
ISE432 Bilişim Teknolojilerinde Yenilik ve Girişimcilik 3 0 3 5
MATE460 Biyomalzemeler 3 0 3 5
MATE462 Nanomalzemeler 3 0 3 5
MFGE405 Hızlı Prototipleme 3 0 3 5
MFGE420 İmalat Mühendisliğinde Proje Yönetimi 3 0 3 5
MFGE481 Nanoimalat 3 0 3 5
MFGE482 CAD/CAM'e Giriş 2 1 3 5
SE375 3B Modelleme, Animasyon ve Oyun Tasarımı 2 2 3 5
SE426 Yükselen Teknolojiler 2 2 3 5
SE446 Biyoenformatik 3 0 3 5
IE322 Enerji Sektöründe Endüstri Mühendisliği Uygulamaları 3 0 3 5
ME488 Ürün Tasarımı ve Prototiplendirme 1 4 3 5
CMPE468 Mühendisler için Makine Öğrenmesi 3 0 3 5
MATE458 Kataliz ve Yakıt Pili Malzemeleri 3 0 3 5
IE446 Yenilikçi Ürün Servis ve Sistemler 3 0 3 5
EE449 Mühendisler için Örüntü Sınıflandırma ve Duyarga Uygulamaları 3 0 3 5
IE445 Teknoloji Yönetimi 3 0 3 5
IE447 Teknoloji Girişimciliği 3 0 3 5
MECE322 Mühendislikte Çokdisiplinli Tasarım 2 2 3 5
ME408 Isıl Sistem Tasarımı 3 0 3 6
ENE408 Mühendislik Sistemlerinin Modellenmesi ve Kontrolü 3 1 3 5
Toplam 161 19 170 281