AKTS - Enerji Yönetimi

Enerji Yönetimi (ENE406) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Enerji Yönetimi ENE406 3 0 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
EE352
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. AYHAN ALBOSTAN
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Enerji yönetiminin temel hedefi en az maliyet ve en az çevresel etkiyle mal üretimi ve servis sağlamaktır. Enerji Yönetiminin amacı, organizasyon içinde, optimum enerji tedarikinin ve kullanımının sağlanması ve sürdürülmesi ve: • Enerji maliyetlerin / atıklarının üretim ve kaliteyi etkilemeyecek şekilde minimize edilmesi. • Çevresel etkilerin minimize edilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Enerji Yönetiminin Tanımı & Hedefleri, Enerji denetim tiplerini
  • Enerji Denetimi: Tipleri ve metodolojisi
  • Enerji tasarrufunun fırsatlarının tespiti
  • Enerji tasarruf ölçümlerinin teknik ve ekonomik fizibilite sınıflandırması
  • Ayrıntılı Enerji denetimi, Enerji korunumu hesaplamaları, Enerji maliyetlerinin anlaşılması
  • Kıyaslama ve Enerji performansı, sistem verimliliğinin maksimize edilmesi, yakıt ve enerji ikamesi, enerji denetim araçlarını
Dersin İçeriği Tanım, enerji denetleme gerekliliği, enerji denetiminin çeşitleri, enerji yönetimi (denetimi) yaklaşımı-enerji maliyetlerinin anlaşılması, kıyaslama, enerji performansı, enerji kullanımının gereksinimiyle karşılaştırması, sistem verimliliğinin maksimize edilmesi, giriş enerji gereksinimlerinin optimizasyonu, yakıt ve enerji ikamesi, enerji denetim

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Enerji Yönetimine Giriş Bölüm 1
2 Enerji Denetimi Bölüm 2
3 Enerji Yasasının Anlaşılması Bölüm 3
4 Enerji Analizi ve Hayta Döngüsü Maliyeti Bölüm 4
5 Aydınlatma ve Kompansasyon Bölüm 5
6 Isıtma, Havalandırma ve İklimlendirme Sistemleri Bölüm 6
7 Kazanların Yönetimi Bölüm 7
8 Ara Sınav
9 Buhar Dağıtım Sistemleri Bölüm 8
10 Denetim Sistemi ve Bilgisayarlar Bölüm 9
11 Enerji Sistemleri Bakımı Bölüm 10
12 Yalıtım Bölüm 11
13 İşlem Enerji Yönetimi Bölüm 12
14 Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Su Yönetimi Bölüm 13
15 Dağıtılmış Üretim Bölüm 14
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Energy Management Handbook, Sixth Edition, Wayne C. Turner Steve Doty , ISBN:0-88173-542-6, 2006
Diğer Kaynaklar 2. Guide to Energy Management, Fifth Edition 2005, Barney L. Capehart ,Wayne C. Turner and William J. Kennedy, ISBN 0-8493-3699-9.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 5
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 45
Genel Sınav/Final Juri 1 50
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi, bireysel çalışma becerisi.
7 a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi b) en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; b) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 a) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri b) çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 4 64
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 3 18
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 15 15
Toplam İş Yükü 155