ECTS - - Enerji Sistemleri Mühendisliği

Ülkemizde ve dünyada enerji kaynaklarının kısıtlı olması ve kullanılan fosil kaynakların hava kirliliğine, dolayısı ile küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olması, enerji konusunun çok önemli bir sorun olarak ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ayrıca birincil enerji kaynakları açısından ülkemizin büyük oranda dışarıya bağımlı olması ve bu oranın giderek artması, enerji sorununun ülkemiz için daha da önemli boyutlarda olduğunu göstermektedir. Bu nedenlerle mevcut enerji kaynaklarımızın uygun şekilde kullanılması, yeni enerji kaynaklarının araştırılması ve kullanılması, yeni sistemlerin ve süreçlerin geliştirilmesi, uygulanması, enerji verimliliği ve enerji ile ilgili pek çok konuda çalışabilecek nitelikli insan gücü yetiştirilmek amacı ile Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi altında 2009 yılında Enerji Mühendisliği lisans programı açılmıştır.

Programın eğitim dili İngilizcedir. Yeterli İngilizce bilgisine sahip olmayan öğrenciler için bir yıl süreli hazırlık okulu bulunmaktadır. Birinci yıl temel fen dersleri (kimya, fizik, matematik) ve bilgisayar dersleri ile öğrencinin kavrayış ve iletişim yeteneğini geliştirmek üzere tasarlanmış İngilizce derslerine ayrılmıştır.

İkinci yıl, enerji mühendisliğinin temelini oluşturacak mühendislik dersleri ile Türkçe derslerine yer verilmiştir. Üçüncü ve dördüncü yıllar öğrencinin enerji mühendisliği için gerekli programın tamamlanmasına yönelik derslerle ve istedikleri enerji alanında uzmanlaşabilmeleri için teknik seçmeli derslerle donatılmıştır. Atatürk İlkeleri ve Türk Devrim Tarihi üçüncü yıl programında yer almıştır. Program, öğrencilerin ilgi duyabilecekleri değişik alanlarda da esnek olabilmeleri için sosyal ve insan bilimleri içerikli teknik olmayan seçmeli derslerle zenginleştirilmiştir. Öğrencilerin, yayın araştırması, problem oluşturma, bir sistemin tasarımı ve geliştirmesi, rapor hazırlama ve çalışmalarını sunabilme aşamalarını içeren bağımsız bir tasarım projesi son yıla yayılmıştır. Derslerin çoğunluğunun, laboratuvarlarda uygulanma olanağı söz konusudur.

Enerji Mühendisliği disiplinler arası bir mühendislik dalıdır.