AKTS - Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar

Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar (AE434) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Elektrikli ve Hibrit Taşıtlar AE434 3 1 0 4 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE234 veya EE210
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Ali Emin
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders öğrencinin, elektrikli ve hibrit araç konseptlerini kavraması ve bu konseptlerin arkasındaki kuramsal bilgiyi edinmesini hedefler.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Elektrikli araç, Elektrikli/Hibrit araç çeşitleri ve bileşenleri kavramlarını tanımlayabilir.
  • Yol direnç kuvvetlerinin modelini oluşturabilir.
  • Elektrikli/Hibrit araçta enerji akışını güç kaynağından tekere kadar oluşturabilir.
  • Hız/tork birleşimini Hibrit güç hattında modelleyebilir.
  • Optimal hibridizasyon oranı.
  • Batarya enerji kaynağını modelleyebilir.
  • Alternatif enerji kaynakları ve depolanması konularını tanımlayabilir.
  • Elektrik motorlarının tanımını ve işleyişini ifade edebilecektir.
Dersin İçeriği Elektrikli/hibrit taşıt elemanları; elektrikli/hibrit taşıtların tarihçesi; elektrikli/hibrit taşıtlarınçeşitleri;bataryalar ve batarya modelleme;alternatif enerji kaynakları (volanlar, kapasitörler ve yakıt hücreleri) ve depolanması; DC ve AC elektrik motorları, fırçalı DC motorlar ve fırçasız elektrik motorlar; hibrit güç hattındahız/tork birleşimi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Modern Ulaşımın Çevresel Etkisi ve Tarihçesi
2 Araç Tahrik (İçten Yanmalı Motor ve Elektrik Motor) ve Frenleme Sisteminin Temelleri
3 Araç Şanzıman
4 Elektrikli ve Hibrit Araçların Mimarisi
5 Seri Tasarım Prensibi (Elektrik Kaplin) Hibrit Elektrikli Aktarma Organları
6 Paralel (Mekanik Bağlantılı) Hibrit Elektrikli Aktarma Organları Tasarımı
7 Hafif Hibrit Elektrikli Aktarma Organları Tasarımı
8 Maksimum Güç Kaynakları ve Enerji Depolama Ara Sınav
9 Geri Kazanımla Frenlemenin Temelleri
10 Yakıt Hücresi Hibrit Elektrikli Aktarma Organı Tasarımı
11 Optimal Hibridizasyon Oranına Sahip Tam Boyutlu Motorlu HEV Tasarımı
12 DC ve AC Elektrik Motorlar
13 Fırçasız Elektrik Motorlar
14 Fırçalı DC Motorlar
15 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. - Modern Electric, Hybrid Electric, and Fuel Cell Vehicles, by M. Ehsani, 3rd Edition, CRC Press, Taylor & Francis Group (2018)
2. - Electric Machinery Fundamentals, by Stephen J. Chapman, 5th Edition, McGraw Hill (2005)

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 15 5
Laboratuar 4 15
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 5
Sunum 1 5
Projeler 1 20
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 24 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi, bireysel çalışma becerisi.
7 a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi b) en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; b) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 a) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri b) çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 4 56
Laboratuar 4 2 8
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması 14 1 14
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 3 21
Sunum/Seminer Hazırlama 1 3 3
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler 1 3 3
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 131