AKTS - Enerji ve Çevre Ekonomisi

Enerji ve Çevre Ekonomisi (ENE424) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Enerji ve Çevre Ekonomisi ENE424 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Enerji talebi, üretimi, depolanması ve fiyatlandırmasının ekonomisi; düzenlemeleri içeren ileri enerji politikaları konuları, iklim değişikliği ve yeni enerji teknolojisi. Birincil kaynaklardan son kullanıcıya kadar olan enerji piyasası.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Enerji piyasasındaki maliyet ve fiyatların incelenmesi.
  • Piyasa mekanizmalarını ve analizini anlamak.
  • Enerji piyasasının geleceği ve uluslararası piyasalarla ilgilenmek.
  • Emisyonları, transmisyonları ve dağılımları idare etmek için yetenek kazanmak.
Dersin İçeriği Enerji piyasası; mekanizmaları, analizi, ticareti, maliyetler, fiyatlandırma, emisyonlar, transmisyonlar ve dağıtım.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş Bölüm 1
2 Pazar Mekanizmaları Bölüm 2
3 Temel Enerji Üretim Maliyetleri Bölüm 3
4 Alternatif Enerji Kaynakları Bölüm 4
5 Emisyonlar Bölüm 5
6 Transmisyonlar Bölüm 6
7 Dağılım Bölüm 7
8 Ara Sınav
9 Son Kullanıcı Masrafları ve Fiyatlar Bölüm 8
10 Değer Ticareti, Uluslararası Ticaret Bölüm 9,12
11 Pazar Analizi Bölüm 10
12 Yatırım Değerlendirme Bölüm 13
13 Pazar Performansı Bölüm 14
14 Pazar Gelişmesi Bölüm 15
15 Uzun vadeli senaryolar Bölüm 16
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Power Markets and Economics: Energy Costs, Trading, Emissions by Dr. Barry Murray, 2009, Wiley
Diğer Kaynaklar 2. Energy and the Environment, 2nd Edition by Robert A. Ristinen, Jack P. Kraushaar, 2006, Wiley
3. Energy and Climate Change: Creating a Sustainable Future by David Coley, 2008, Wiley
4. Energy Systems Engineering: Evaluation and Implementation, 1st Edition, Francis Vanek, Cornell University---Ithaca, Louis D. Albright, Cornell University, Ithaca, 2008, Mc-Graw Hill.
5. Environmental Impact Assessment, Larry Canter, 2nd Edition, 1996, Mc-Graw Hill
6. Alternative Energy For Dummies, Rik DeGunther, 2009, Wiley

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 25
Sunum - -
Projeler 1 25
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 50
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 5 140
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi, bireysel çalışma becerisi. X
7 a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi b) en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; b) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 a) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri b) çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 18 18
Raporlar
Ödevler 5 4 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 126