AKTS - Yüksek Gerilim Tekniği

Yüksek Gerilim Tekniği (EE452) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Yüksek Gerilim Tekniği EE452 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
EE 210 veya AEE 202
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Efe Özbek
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Temel elektriksel yalıtım problemlerini öğretme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Yalıtkan maddelerin genel özelliklerini tarif edebilme
  • Katı, sıvı ve gaz yalıtkanlarda ve vakumda deşarj oluşumunu anlatabilme
  • Aşırı gerilimlerin kaynaklarını ve karşı tedbirleri tanımlayabilme
Dersin İçeriği Gaz, katı ve sıvı yalıtkanların delinme mekanizması ve uygulamaya dönük yönleri, vakum yalıtım, standart darbe gerilimleri, deşarj zamanı, kirliliğe bağlı delinme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gas yalıtkanların genel özellikleri Ders notlarını gözden geçiriniz.
2 Gazlarda temel iyonlaşma süreçleri Ders notlarını gözden geçiriniz.
3 Düzgün alanda deşarj Ders notlarını gözden geçiriniz.
4 Düzgün olmayan alanda deşarj Ders notlarını gözden geçiriniz.
5 Standart darbe gerilimleri Ders notlarını gözden geçiriniz.
6 Deşarj zamanı Ders notlarını gözden geçiriniz.
7 Vakum Yalıtımı Ders notlarını gözden geçiriniz.
8 Sıvılarda delinme Ders notlarını gözden geçiriniz.
9 Kirlenmeye bağlı delinme Ders notlarını gözden geçiriniz.
10 Katılarda delime Ders notlarını gözden geçiriniz.
11 Devre kesiciler Ders notlarını gözden geçiriniz.
12 Aşırı gerilimler ve sebepleri Ders notlarını gözden geçiriniz.
13 Aşırı gerilimden korunma yöntem ve cihazları Ders notlarını gözden geçiriniz.
14 Yalıtkan maddelerin uygulamada kullanımı Ders notlarını gözden geçiriniz.
15 Dönem sonu sınav Ders materyalini gözden geçiriniz
16 Dönem sonu sınav Ders materyalini gözden geçiriniz

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. C.L. Wadhwa, “High Voltage Engineering”, New Age International Publishers, 2nd edition, 2007, ISBN: 978-81-224-2323-5
2. M.S. Naidu, V. Kamaraju, “High Voltage Engineering”, Mc-Graw Hill, 2nd edition, 1996, ISBN: 0-07-462286-2.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi, bireysel çalışma becerisi. X
7 a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi b) en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; b) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 a) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri b) çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 6 12
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 122