AKTS - Ölçme ve Enstrümantasyon

Ölçme ve Enstrümantasyon (ENE304) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ölçme ve Enstrümantasyon ENE304 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Cemal Merih ŞENGÖNÜL
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Deneysel çalışmayı ve mühendislikteki yerini öğretmek. Deneysel veri analiz yöntemlerini öğretmek. Basınç, sıcaklık, akış, v.s. gibi fiziksel büyüklüklerin ölçümlerini, kullanılan cihazları ve yöntemleri öğretmek ve tanıtmak. Değişik fiziksel olayların bir deney biçiminde tasarımını ve gerekli ölçümleri yapabilmeyi öğretme. Toplanan deneysel verilerin işlenmesini ve analiz edilmesini gösterme.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mühendislikde deneysel çalışmanın önemi.
  • Deneysel çalışma, ölçüm alma, deneysel verilerin analizini yapabilme becerisi.
  • Değişik fiziksel büyüklüklerin hangi cihazlarla ve nasıl ölçülmesi gerektiği bilinci.
  • Değişik fiziksel olayları bir deney biçiminde tasarımlama ve gerekli ölçümleri alma ve toplanan verileri işleme ve analiz etme becerisi.
Dersin İçeriği Mühendislikte deneyin önemi, deneysel yöntemler, temel kavramlar ve tanımlar, ölçüm ve dinamik tepki; deneysel verilerin istatiksel analizi, hata tipleri ve hata analizi, belirsizlik, olasılık, chi-kare testi, en küçük kareler yöntemi, korelasyon katsayısı; temel elektriksel büyüklük, basınç, akış, sıcaklık, kuvvet, tork, şekil değişimi, hız, ivme,

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Temel Kavramlar Bölüm 1-2
2 Deneysel Verilerin Analizi Bölüm 3
3 Deneysel Verilerin Analizi Bölüm 3
4 Temel Elektriksel Büyüklüklerin Ölçümü ve Algılama Cihazları Bölüm 4
5 Yer değişimi ve Alan Ölçümleri Bölüm 5
6 Basınç Ölçümleri Bölüm 6
7 Akış Ölçümleri Bölüm 7
8 Sıcaklık Ölçümleri Bölüm 8
9 Ara Sınav
10 Isıl ve Taşınım-Özelik Ölçümleri Bölüm 9
11 Isıl ve Nükleer Radyasyon Ölçümleri Bölüm 12
12 Hava Kirliliği Örnekleme ve Ölçümleri Bölüm 13
13 Veri Toplama ve Değerlendirme Bölüm 14
14 Rapor Yazımı ve Sunum Bölüm 15
15 Deney Tasarımı Bölüm 16
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Experimental Methods for Engineers, J. P. Holman, 7th Edition, McGraw-Hill, 2001
Diğer Kaynaklar 2. Introduction to Engineering Experimental, Anthony J. Wheeler and Ahmad R. Ganji, 3/E, 2010, Prentice Hall
3. Measurement and Instrumentation Principles, Alan S. Morris, 3rd Edition, Butterwort-Heinemann, 2001

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 7 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 9 110
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi, bireysel çalışma becerisi. X
7 a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi b) en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; b) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 a) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri b) çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 7 2 14
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 12 24
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 126