AKTS - Enerji Sistemleri Tasarım Projesi II

Enerji Sistemleri Tasarım Projesi II (ENE402) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Enerji Sistemleri Tasarım Projesi II ENE402 2 2 0 3 8
Ön Koşul Ders(ler)i
ENE 401
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Sorun/Problem Çözme, Takım/Grup Çalışması, Beyin Fırtınası, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Ayhan ALBOSTAN
  • Prof. Dr. Yılser DEVRİM
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders amacı, öğrencilerin ekipler halinde çalışarak bir enerji sisteminin detaylı bir tasarımını veya bir enerji sistem mühendisliği probleminin detaylı bir araştırmasını bağımsız olarak yapabilmelerini sağlamaktır. Ekiplerin gösterdikleri ilerlemeleri rapor hazırlayarak ve sözlü olarak sunmaları beklenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mühendislik tasarımının öğrenilmesi ve uygulaması.
  • Öğrencilere ekip olarak çalışmalarına izin vermek.
  • Mühendislik tasarım metodolojisi geliştirme ve kullanımı için öğrencilere fırsat sunulması.
Dersin İçeriği Enerji sorunları ve uygulamaları konusunda öğrencilerin ekip olarak araştırma, proje çalışması ve tasarım yapması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Başlangıç Toplantısı
2 Yapılacak projenin ihtiyaçlarının belirlenmesi
3 Yapılacak projenin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve raporunun sunulması
4 Maliyet hesabının çıkarılması ve raporunun sunulması
5 Malzeme ve ihtiyaçların tedarik edilmesi ve proje başlangıcı
6 Proje çalışması
7 Proje çalışması
8 Proje çalışması
9 Proje çalışması ve gidişat hakkında rapor
10 Proje çalışması
11 Projenin bitirilmesi ve sonuç raporu
12 Proje deneyleri ve veri toplanması
13 Proje deneyleri ve veri toplanması
14 Deney verileriyle tasarım verilerinin karşılaştırılması ve raporun sunulması
15 Sunum
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Encyclopedia of Energy Engineering and Technology, Editor: B. L. Capehart, CRC Press, 2007
2. Handbook Of Energy Engineering A. Thumann, D. P. Mehta Fairmont Press, 6th Ed.
3. How to do a Research Project: A Guide for Undergraduate Students, Colin Robson, December 2006, ©2007, Wiley-Blackwell

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum 1 60
Projeler 1 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 30
Toplam 4 130
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 70
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 30
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi, bireysel çalışma becerisi.
7 a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi b) en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; b) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 a) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri b) çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 8 128
Sunum/Seminer Hazırlama 1 8 8
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 204