AKTS - Enerji Sistemleri Mühendisliğinin Temelleri

Enerji Sistemleri Mühendisliğinin Temelleri (ENE102) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Enerji Sistemleri Mühendisliğinin Temelleri ENE102 1 0 0 1 1.5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Soru Yanıt.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Cihan Turhan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders öğrencilere enerji sistemleri mühendisliğinin temellerini vermek amacı ile tasarlanmıştır. Birincil enerji kaynakları, enerji üretim sistemleri, teknolojileri, enerji dönüşüm süreçlerinin çevresel etkileri, ekonomisi ve benzeri konuların tanıtılması amaçlanmıştır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mühendislikte enerji ve enerji sistemlerinin öneminin anlaşılması
  • Birincil enerji kaynaklarının (fosil, yenilenebilir, nükleer) öğrenilmesi
  • Yeni enerji kaynakları ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olma
  • Enerji ve çevre ilişkisini analiz edebilme
  • İklim değişikliği ve küresel ısınma hakkında bilgi sahibi olma
  • Enerji ekonomisi hakkında bilgi sahibi olma
Dersin İçeriği Enerji, enerji sistemleri, enerji kaynakları; fosil, yenilenebilir, nükleer, enerji dönüşümü ve taşınımı, çevre, iklim değişikliği, karbon tutma.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mühendislik Etiği
2 Giriş - Enerji Sistemleri için Sistem Araçları Bölüm 1-2
3 Enerji Sistemleri için Ekonomik Araçlar Bölüm 3
4 İklim Değişikliği Bölüm 4
5 Fosil Yakıt Hammaddeleri Bölüm 5
6 Yanma Sistemleri Bölüm 6
7 Karbon Tutma Bölüm 7
8 Nükleer Enerji Sistemleri Bölüm 8
9 Güneş Enerjisi Bölüm 9
10 Güneş Enerjisi Uygulamaları Bölüm 10,11
11 Ara Sınav
12 Rüzgar Enerjisi Sistemleri Bölüm 12
13 Enerji Taşınım Teknolojileri Bölüm 13
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Energy Systems Engineering: Evaluation and Implementation, 1st Edition, Francis Vanek, Louis D. Albright, 2008, Mc-Graw Hill
Diğer Kaynaklar 2. Sustainable Energy System Engineering: The Complete Green Building Design Resource, 1st Edition,
3. Deutch, J.M., and Lester, R.K., “Making Technology Work: Applications in Energy and the Environment”, Cambridge University Press, 2004.
4. Boyle, G., Everett, B., and Ramage, J.,”Energy Systems and Sustainability”, Oxford Uni. Press, 2003
5. Energy Physical, Environmental, and Social Impact, 3rd Edition, Gordon Aubrecht 2005, Pearson

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 40
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 1 60
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 3 140
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi, bireysel çalışma becerisi.
7 a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi b) en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; b) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 a) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri b) çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 1 16
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 1 6
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 10 10
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 40