AKTS - Isı ve Kütle Aktarımı

Isı ve Kütle Aktarımı (ENE302) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Isı ve Kütle Aktarımı ENE302 5. Dönem 3 1 0 3 6
Ön Koşul Ders(ler)i
ENE203 veya CEAC207
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü Zorunlu Bölüm Dersleri
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Cihan Turhan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • Isı aktarımının temel kavramlarını tanıtmak • Isı aktarımının mühendislik uygulamalarında nasıl kullanılabileceği konusunda öğrencilere birçok gerçek mühendislik örnekleri sunmak • Fizik ve fiziksel kanıtlara ağırlık vererek ısı aktarımında sezgisel bir anlayış geliştirmek • Derişim değişimi ve kütle aktarımının fiziksel mekanizması ve difuzyon ve konveksiyon ile kütle aktarımını konularının anlaşılmasını sağlamak
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Isı aktarım mekanizmalarının anlaşılması (iletim, yayılım ve ışınım)
  • İletim ile ısı aktarımında yatışkın ve yatışkın olmayan durumları, yayılım ısı aktarımının çeşitlerinin ayırt edilebilmesi
  • Değişik ısıl sistemlerin analiz edebilmesi
  • Kütle aktarım mekanizmalarının (difuzyon ve konveksiyon) anlaşılması
  • Isı aktarımı ile ilgili mühendislik problemlerine yaklaşım ve çözüm bulma konularında beceri geliştirmek.
  • Yaşam boyu eğitimin bir gereksinim olduğunu tanımak ve aynı zamanda bu eğitime uyabilme becerisi.
  • Küresel ısınma ve iklim değişikliği gibi önemli konuların nedenleri konusunda farkındalık yaratmak
Dersin İçeriği Isı aktarımının temel kavramları, ısı aktarım mekanizmaları (iletim, yayılım, ışınım), yatışkın ve geçişken iletim, ısı iletiminde sayısal yöntemler, zorlanmış ve doğal yayılım, kaynama ve yoğuşma,ıIsı değiştiriciler, ışınım yolu ile ısı aktarımı, kütle aktarımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş ve Temel Kavramlar Bölüm 1
2 Isı İletim Denklemi Bölüm 2
3 Yatışkın Isı İletimi Bölüm 3
4 Zamana Bağlı Isı İletimi Bölüm 4
5 Isı İletiminde Sayısal Yöntemler Bölüm 5
6 Isı Yayılımının Temelleri Bölüm 6
7 Dış Zorlamalı Isı Yayılımı Bölüm 7
8 İç Zorlamalı Isı Yayılımı Bölüm 8
9 Ara Sınav
10 Doğal Isı Yayılımı Bölüm 9
11 Kaynama ve Yoğuşma Bölüm 10
12 Isı Değiştiriciler Bölüm 11
13 Isısal Işınımın Temelleri Bölüm 12
14 Işınımla Isı Aktarımı Bölüm 13
15 Kütle Aktarımı Bölüm 14
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Heat and Mass Transfer. A Practical Approach. Yunus A. Çengel. Third Edition Mc-Graw Hill (2007) New York
Diğer Kaynaklar 2. Heat Transfer, J.P. Holmann, SI, McGraw Hill, 2001
3. Fundamentals of Heat and Mass Transfer, 6th Edition by Frank P. Incropera, David P. DeWitt, Theodore L. Bergman, Adrienne S. Lavine, 2006, Wiley
4. Principles and Modern Applications of Mass Transfer Operations, 2nd Edition by Jaime Benitez, 2009, Wiley
5. Transport Phenomena, Revised 2nd Edition by R. Byron Bird, Warren E. Stewart, Edwin N. Lightfoot, 2007, Wiley

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 10 30
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 14 140
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi, bireysel çalışma becerisi.
7 a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi b) en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; b) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
11 a) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri b) çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar 2 5 10
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 15 2 30
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 10 2 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 15 30
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 20 20
Toplam İş Yükü 158