AKTS - Jeotermal Enerji Teknolojileri

Jeotermal Enerji Teknolojileri (ENE314) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Jeotermal Enerji Teknolojileri ENE314 3 0 0 3 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma, Deney, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Doç. Dr. Attila AYDEMİR
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı • Jeotermal Enerjinin temel kavramlarını tanıtmak. • Jeotermal Enerji kaynaklarının bulunuşu ve elde edilişini anlatmak ve göstermek. • Jeotermal Enerjinin yararlı bir şekilde kullanılmasını öğretmek. • Jeotermal Enerjinin uygulamaları öğretmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Jeotermal Enerji hakkında bilgi sahibi olmak
  • Jeotermal Enerji dönüşüm sistemlerini öğrenmek
  • Jeotermal Enerji kaynaklarını ve sondaj yöntemlerini öğrenmek
Dersin İçeriği Dünyanın ısıl yapısı, ısı transferi, jeotermal sistemleri ve kaynakları, sondaj yöntemlerini, okyanusların ısıl enerjisi.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Jeotermal Bölgelerin Jeolojisi Bölüm 1
2 Keşif Stratejileri ve Teknikleri Bölüm 2
3 Jeotermal Kuyu Kazma Bölüm 3
4 Rezervuar Mühendisliği Bölüm 4
5 Tek Flaş Buharlı Güç Santralleri Bölüm 5
6 Tek Flaş Buharlı Güç Santralleri Bölüm 5
7 Çift Flaş Buharlı Güç Santralleri Bölüm 6
8 Çift Flaş Buharlı Güç Santralleri Bölüm 6
9 Ara Sınav
10 Kuru Buhar Güç Santralleri Bölüm 7
11 İkili Çevrim Güç Santralleri Bölüm 8
12 İkili Çevrim Güç Santralleri Bölüm 8
13 İleri Jeotermal Enerji Dönüşüm Sistemleri Bölüm 9
14 Jeotermal Güç Sistemlerine Uygulanan Ekserji Analizi Bölüm 10
15 Jeotermal Güç Santrali Örneklerinin İncelenmesi Bölüm 11-12
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Geothermal Power Plants, Ronald DiPippo, 2nd Edition, Elsevier, 2008
Diğer Kaynaklar 2. Geothermal Energy – An Alternative Resource for the 21st Century, H. Gupta and S. Roy, 1st Edition, Elsevier, 2007
3. Solar and Geothermal Energy, John Tabak, Facts On File, 2009

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar 6 20
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 60
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 13 140
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi. X
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi. X
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi. X
4 Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi. X
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya Enerji Sistemleri Mühendisliğine özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi. X
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi, bireysel çalışma becerisi. X
7 a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi b) en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi. X
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi. X
9 a) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci; b) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık, sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi X
11 a) Enerji Sistemleri Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri b) çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 10 20
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 125