ECTS - - Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı(Tezsiz)

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler,  alanında Yüksek Lisans Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.