ECTS - - Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı(Tezsiz)

Bu tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler mezun olabilmek için,

  • en az 10 ders (30 yerel kredi/90 AKTS)  ile bir araştırma projesi ve seminer dersini tamamlamak ile yükümlüdürler,
  • başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen kredisiz Bitirme Projesi dersinden başarılı değerlendirilmelidirler,
  • programlarında öngörülen tüm derslerden en az CC/S notu ile başarılı olmalıdırlar.