ECTS - - Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı(Tezsiz)

Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu

nevzat.saygilioglu@atilim.edu.tr