ECTS - - Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yüksek Lisans Programı(Tezsiz)

1. Dönem

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LOJ506 Uluslararası Finansal Piyasalar ve Kurumlar - - - - - - - - - - -
LOJ521 Uluslararası Ticaret - - - - - - - - - - -
LOJ598 Dönem Projesi - - - - - - - - - - -
LOJ523 Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik - - - - - - - - - - -
ISL555 Araştırma Yöntemleri - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - -
Alan Dışı Seçmeli - - - - - - - - - - -

Seçmeli Dersler

Program Yeterlilikleri

Ders Kodu Ders Adı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
LOJ501 Uluslararası Pazarlama ve Stratejileri - - - - - - - - - - -
LOJ502 Satın Alma ve Envanter Yönetimi - - - - - - - - - - -
LOJ503 Dış Ticaret ve Gümrük Rejimleri - - - - - - - - - - -
LOJ508 Temel Muhasebe ve Mali Tablolar - - - - - - - - - - -
LOJ509 Taşıma Hukuku - - - - - - - - - - -
LOJ510 Uluslararası Ticaret ve Lojistikte Sözleşme Yönetimi - - - - - - - - - - -
LOJ511 E-Ticaret ve E-Lojistik - - - - - - - - - - -
LOJ512 Proje Tasarımı ve Yönetimi - - - - - - - - - - -
LOJ513 Uluslararası İşletmelerde Stratejik Yönetim - - - - - - - - - - -
LOJ514 Dış Ticaret ve Gümrük Uygulaması Analizi - - - - - - - - - - -
LOJ515 Üretim Yönetimi ve Lojistik - - - - - - - - - - -
LOJ516 İhracat ve İthalat Yönetimi - - - - - - - - - - -
LOJ517 Uluslararası Girişimcilik - - - - - - - - - - -
LOJ518 Risk Yönetimi - - - - - - - - - - -
ECON501 Ekonomi Teorisi - - - - - - - - - - -
ISL501 Çağdaş İşletmecilik - - - - - - - - - - -
ISL502 Pazarlama Yönetimi - - - - - - - - - - -
MAN503 Muhasebe - - - - - - - - - - -
ISL504 Finansal Yönetim - - - - - - - - - - -
ISL505 Sayısal Yöntemler - - - - - - - - - - -
ISL506 Örgüt Teorisi - - - - - - - - - - -
ISL507 Mali Tablolar Analizi - - - - - - - - - - -
ISL508 Psikoloji ve İşletme Etiği - - - - - - - - - - -
ISL509 Üretim Yönetimi - - - - - - - - - - -
ISL511 İnsan Kaynakları Yönetimi - - - - - - - - - - -
LOJ522 Lojistik Yönetimi - - - - - - - - - - -