AKTS - Sanat Sosyolojisi

Sanat Sosyolojisi (GRT491) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sanat Sosyolojisi GRT491 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Pınar Bingöl
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tarihsel süreç içinde sanat ve toplum arasındaki ilişkiyi sorgulayabilmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Sanatın çıkış nedenlerini bilir ve söyler
  • Sanat dönemlerini ve özelliklerini bilir ve söyler
  • Sanatın toplumsal nedenlerini ifade eder
  • Eserin toplumsal dolaşımını anlatır
Dersin İçeriği Sanat ve toplum kavramlarına toplu bir bakış; sanat yapıtı, toplum ve sanatçı-toplum ilişkilerinin biçimleri; sanatın toplumsal tarihi ve güncel yansımaları; sanatı ve sanatçıları etkileyen toplumsal öğeler; sanat kurumları, sanatta yeni teknolojiler ve ekonomik etkenler; sanat piyasası olarak adlandırılan konumda sanat yapıtlarının üretimi ve tüke

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sanat ve toplum kavramları Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
2 Yapıt, sanatçı ve toplum ilişkilerinin biçimleri Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
3 Sanatın toplumsal tarihi Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
4 Sanatın toplumsal tarihi Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
5 Sanatı ve sanatçıyı etkileyen toplumsal öğeler Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
6 Sanat kurumları Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
7 Ara Sınav
8 Sanatta yeni teknolojiler Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
9 Sanatta ekonomik etkenlerin yeri Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
10 Sanatta üretim tüketim ilişkileri Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
11 Popüler kültür ve sanat Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
12 Yaşayan kültür ve sanat etkinlikleri Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
13 Güncel dünyada egemen olan yaklaşımlar ve söylemler Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
14 Günümüz sanat ve sanat söylemlerine eleştirel bakış Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
15 Genel değerlendirme Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. D. ULUSOY, Sanatın Sosyal Sınırları, Ankara, 2006
2. Ş. GENCAY, Postmodernizm, Ankara, 2006
3. A. HOUSER, Sanatın Toplumsal Tarihi,  Ankara, 1984

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 100
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 1 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular.
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 3 21
Sunum/Seminer Hazırlama 1 8 8
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 4 8
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 75