ECTS - - Grafik Tasarımı

Bölümden mezun olmak için; Programında bulunan toplam ders sayısını almış ve başarmış olmak. Aldığı bu derslerden minimum 128  Ders kredisini ve 240 AKTS kredisini tamamlamış olmak. Ağırlıklı not ortalamasının  4.00 üzerinden  2,00 ve üstü olması aranır. Bölüm  Programında yer alan Stajları başarmış olması gerekir. (Bkz : Atılım Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği)