ECTS - - Grafik Tasarımı

Programda yer alan toplam 48 dersin 11 adedini üniversite zorunlu dersleri, 16 adedini seçmeli dersler oluşturmaktadır. Seçmeli dersler II. Yarıyıldan itibaren programda yer almış ve diğer dönemlere yayılmıştır. Dileyen öğrencilerimiz 7. Ve 8. Yarıyıllarda Fakültemizin diğer bölümlerinden, diğer fakültelerden ve ART kodlu seçmeli derslerden dönem kredilerine eş dersler seçebilirler.Programdaki derslerin tamamı dönemlik  olup teorik dersler dışında ki dersler uygulama ağırlıklıdır. Ön koşullu dersler öğretim programında gösterilmiştir. (GRT101-102 / GRT 201- 202 / GRT 301 – 302 / GRT 401-402)

Programda, biri 4. Yarıyıl sonunda (Staj-I / Üretim), diğeri ise  altıncı yarıyıl sonunda (Staj-II / Tasarım) olmak üzere yirmişer işgününden oluşan iki zorunlu stajı vardır.

Programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgi ve deneyimleri verirken üç ve dördüncü yıllardaki dersler öğrenciye ileride yönelmek istediği temel ve özel alanlara ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir.