AKTS - Grafik Tasarım Programlarına Giriş

Grafik Tasarım Programlarına Giriş (GRT181) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Grafik Tasarım Programlarına Giriş GRT181 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. T. Efe Varol
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencinin temel grafik programları ile tanışmasını sağlamak, ileriki dönemlerdeki bilgisayar ağırlıklı tasarım derslerine uyumunu kolaylaştırmak. Bir tasarım sürecinin fikirden sonuca sayısal ortamda nasıl geliştiğini ve programların buradaki yerini kavratmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Grafik Tasarım Programlarına genel bir giriş yapar
  • Grafik Tasarım yazılımlarının tasarım süreci içerisindeki yerini öğrenir
  • Tasarım sürecini bilgisayar ortamında gerçekleştirebilir
  • Kompozisyon bilgisini sayısal ortamda kullanabilir
  • Bilgisayar ortamında farklı alıştırmalar ile gelecek derslere hazırlık yapar
  • Vektör tabanlı çalışma mantığını öğrenir
  • Pixel tabanlı çalışma mantığını öğrenir
Dersin İçeriği Adobe Photoshop ve Adobe Illustrator programlarına giriş; vektör ve piksel bazlı grafik işlemenin farklılıkları.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, ders içeriği hakkında bilgilendirme. Ders ile ilgili kaynakların göz gezdirilmesi.
2 Adobe Illustrator yazılımına giriş, Vektör tabanlı programlar hakkında bilgilendirme Gerekli ekipmanın alınması (not defteri, eskiz kalemi), kaynakların okunması.
3 Adobe Illustrator yazılımının özellikleri hakkında bilgilendirme ve örneklendirme Adobe Illustrator ile ilgili gerekli ön inceleme
4 Adobe Illustrator yazılımının özellikleri hakkında bilgilendirme ve örneklendirme Adobe Illustrator ile ilgili gerekli ön inceleme
5 Adobe Illustrator yazılımının özellikleri hakkında bilgilendirme ve örneklendirme Denge, Zıtlıki Ritm ile ilgili örneklerin incelenmesi
6 Tipografinin vektör tabanlı programlarda kullanımı Tipografik yaklaşımların incelenmesi
7 Tipografinin vektör tabanlı programlarda kullanımı Tipografik yaklaşımların incelenmesi
8 Ara Sınav İlk altı hafta yapılan çalışmaların gözden geçirilmesi bir DVD ye kaydedilmesi.
9 Adobe Photoshop programına giriş, Pixel tabanlı programlar hakkında bilgilendirme Photoshop ile ilgili ön çalışma yapılması
10 Adobe Photoshop yazılımıyla ilgili bilgilendirme ve örneklendirme Photoshop ile ilgili ön çalışma yapılması
11 Adobe Photoshop yazılımıyla ilgili bilgilendirme ve örneklendirme Photoshop ile ilgili ön çalışma yapılması
12 Photoshop programında bir fotoğrafın dekupe edilmesi. Dekupe hakkında bilgi ve Fotoğraf çekimi
13 Pixel tabanlı programda Tipografi kullanımı ve yazı karakterleri ayarları Yazı karakterleri ile ilgili araştırma yapılması
14 Poster tarihi hakkında kısa bilgi, dijital ortamda poster tasarımı süreci Poster ile ilgili çalışma yapılması
15 Seçilmiş konu ile ilgili bir poster çalışması
16 Genel Sınav Bütün dönem yapılanların gözden geçirilmesi Bütün dönem yapılanların gözden geçirilmesi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Weill,A. Grafik Tasarım, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2008.
2. Ambrose, G. Harris, P. The fundamentals of graphic design, ava academia, 2009
3. Timothy,S. Design elements : a graphic style manual : understanding the rules and knowing when to break th
4. Herkes İçin Grafik Tasarım, Pusula, Ankara, 2014.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama 12 30
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 19 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular.
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 14 3 42
Laboratuar
Uygulama 14 1 14
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 14 1 14
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Toplam İş Yükü 125