AKTS - Grafik Tasarımında Desen II

Grafik Tasarımında Desen II (GRT112) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Grafik Tasarımında Desen II GRT112 2 2 0 3 7
Ön Koşul Ders(ler)i
Desen 1
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Emel Ertürk
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Desen Bilgisi. Görsel Algı Yeteneğini Geliştirme ve Doğru Biçimde İfade Edebilme
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Desen kavramlarını doğru biçimde kullanır
  • Estetik desen çizer
  • Desen değerlendirir
  • Edindiği bilgi ve becerileri farklı yapı oluşturmada kullanır
  • Günlük yaşamla sanatı birleştirir.
  • Doğru görür ve doğru yansıtır
Dersin İçeriği Doğadan obje etütleri; modelden desen çalışmaları: alçı büst, tors, canlı modelden desen çizimleri; gövdelerde hareket planları: gövde çizimleri, gövdenin kübist formu, geometrik, sadeleştirilmiş, hareketli ve fonksiyonlu figürler; portre çizimleri; figüre kimlik kazandırma; figüre hareket kazandırma; hızlı çizim teknikleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Desenin tanımı, plastik sanatlardaki yeri ve önemi, desen sanat tarihi. Örnek çalışmalardan gösterim. Gerekli araç ve gereçlerin bildirimi. Desen kağıtları, fon kartonları, suluboya kağıtları, farklı yapıda kalemler, boyalar, fırçalar ve yardımcı malzemeleri.
2 Desende teknikler ve desen çizim aşamaları. Değişik araç gereçlerle desen çizimleri.Farklı yapıdaki objeler üzerinde desen çalışmaları. Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çizim yapmaları sağlanacaktır.
3 İkinci hafta konusuna devam edilecek. K.Kalem, mürekkepli kalemler, desen kağıdı
4 Köşeli ve yuvarlak formda objelerin yeni malzemelerle desenlerinin çizimleri
5 Dördüncü hafta çalışmasına devam. Yorum yapma.
6 Hızlı çizim yöntemleri ve uygulamaları. Karakalem, mürekkepli kalemler.
7 Ara Değerlendirme
8 Kroki çizimleri, figüre hareket kazandırma, figürü giydirme çalışmaları, Karakalem vb. malzemeler
9 Portre çizimleri. Portrelere kimlik kazandırma. ÖDEV: Canlı modelden desen çalışması yapılarak, yapılan portreyi farklı psikolojik görünümlere dönüştürme. (Toplam 4 (dört) portre.)
10 Sekizinci hafta çalışmasına devam.
11 Desende perspektif. İnsan,Obje- mekân çizimlerinde mekan ve kompozisyon. Dış mekan, iç mekan üzerine çalışma örnekleri, fotolar
12 Teknik malzeme bilgisi, kuru ve sulu boya kalemleri, kuru pastel teknikleri ve uygulamaları. Değişik objelerden oluşan kompozisyonlar üzerinde uygulamalar. Kuru Boya, Kuru pastel boya malzemeleri ve grenli fon kartonları
13 Bir önceki konu paralelinde canlı modelden çalışmalar.
14 Ekolin ve suluboya denemeleri. Farklı obje ve hayvan çizim ve boyamaları.
15 Önceki hafta çalışmalarına devam ve genel bir değerlendirme ve gözden geçirme.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Etike S, ’ Desen ’ , Ankara, 2001
2. Avcı İ, ‘ Önce Desen Sonra Desen’ , İstanbul, 2001
3. Çelik H, ‘ Çizginin Gücü’ , İstanbul, 2003

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 80
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 4 64
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 20 3 60
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 7 6 42
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 175