AKTS - Bilgisayarla Tasarım I

Bilgisayarla Tasarım I (GRT223) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayarla Tasarım I GRT223 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
GRT181 Grafik Tasarım Programlarına Giriş
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. T. Efe Varol
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin Grafik Tasarım Programlarını etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak (Adobe CS4 – CS6)
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarım Programlarının teknik ve kavramlarını söyler,
  • Tasarım Programlarını uygular
  • Verilen bilgi ve teknikleri pratiğe yansıtır.
Dersin İçeriği Güncel grafik tasarım programlarının tasarım sürecine nasıl dahil olduğu ve temel özellikleri; Photoshop programının mantığı, çalışma şekli, temel dosya formatları gibi temel düzey bilgiler.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tasarım programlarına genel giriş Gelecek konular hakkında araştırma yapılacak.
2 Tasarım programlarının amaç ve işlevlerinin anlatılması Gelecek konular hakkında araştırma yapılacak.
3 Programların menülerinin öğretilmesi- Adobe CS3 –CS4 serisinin öğretilmesi Gelecek konular hakkında araştırma yapılacak.
4 Fotoğraf-vektör ve renklerin birlikte uygun bir şekilde kullanılmasının öğretilmesi Gelecek konular hakkında araştırma yapılacak.
5 Pratik yapmak amacıyla dijital art ve dijital resim işlemelerinin bilgisayar ortamında çalışılması Gelecek konular hakkında araştırma yapılacak.
6 Grafik tasarım programında, tasarım kaygısı olmaksızın çalışmaların çeşitlendirilip, uygulamaların yapılması Gelecek konular hakkında araştırma yapılacak.
7 Ara sınav için gerekli tekrarların ve pratiklerin yapılması
8 Ara sınav (Çalışmaların değerlendirilmesi)
9 Photoshop ve İllustrator Programlarında çizim, boyama ve Dijital Art çalışmalarının belirlenmesi Gelecek konular hakkında araştırma yapılacak.
10 İçeriklerinin belirlenmesi ve bu içeriğe göre çalışmalara geçilmesi Gelecek konular hakkında araştırma yapılacak.
11 Gerekli fotoğraf ve yazıların, sayısal çizimlerin bilgisayar ortamında tasarım kaygısıyla pratiğe aktarılması Gelecek konular hakkında araştırma yapılacak.
12 Dijital art ve boyama çalışmalarının yapılması Gelecek konular hakkında araştırma yapılacak.
13 Dijital ortamda ya da matbaa ortamında sürecin anlatılması Gelecek konular hakkında araştırma yapılacak.
14 Örnekler üzerinden genel bir tekrar Gelecek konular hakkında araştırma yapılacak.
15 Final için sunulacak projenin değerlendirilmesi
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ortak amaç, ADOBE INDESIGN CS3, Medyasoft Yayınları, 2008
Diğer Kaynaklar 2. O. GÜRKAN, Photoshop Uygulamaları, Ankara, 2007.
3. O. GÜRKAN, Adobe Photoshop Cs6, Ankara, 2012.
4. E. BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Ankara, 2000.
5. Ö. M. BAYAR, Photoshop CS6, İstanbul, 2012.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 50
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 8 80
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 6 36
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 6 36
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 125