AKTS - Sayısal Tipografi

Sayısal Tipografi (GRT222) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sayısal Tipografi GRT222 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Efe Varol
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarımda, tipografi problemleri karşısında değişik uygulama biçimlerini kullanabilme becerisinin kazanılması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tipografik tasarım problemlerini bilir, doğru görür ve doğru yansıtır,
  • Adobe Photoshop - Adobe Illustrator programlarını bilir, projeler doğrultusunda kullanır.
  • Edindiği bilgi ve becerileri farklı proje tasarımlarında kullanır
  • Disiplinler arası etkileşimi bilir ve uygular.
Dersin İçeriği Bilgisayar ortamında yazı kullanma, biçim ve leke olarak yazı karakterlerinin etkileri; harflerin etkileri ve metin örüntüsünün kullanımı; deneysel tasarımlar ve poster, dergi kapağı gibi tasarımlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtılması, örneklerin incelenmesi. 1. Ana projenin verilmesi (Organik Tipografi Projesi) fikir ve eskiz üretme aşaması. Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
2 Eskizlerin bilgisayar ortamına geçirilerek Adobe İllustrator programında çalışma uygulamalarına başlanması, program bilgilerinin örneklerle verilmesi. Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
3 Eskizler doğrultusunda projenin ilerletilmesi. Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
4 Tipografi Tarihi ile ilgili sunuş. Organik eleştiriler doğrultusunda tipografi projesinin sonlandırılması. Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
5 Tipografi Tarihi ile ilgili sunuş. Font incelemeleri, örnek çalışmaların incelenmesi. Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
6 2. Projeye başlama. Archieve dergisi için karşılıklı iç sayfa uygulaması ve kapak tasarımı. örnekler üzerinden konu hakkında bilgi verilmesi, eskiz çalışmaları. Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
7 Ara Değerlendirme
8 2. Projeye devam. Archieve dergisi için karşılıklı iç sayfa uygulaması ve kapak tasarımına devam. Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
9 2. Projeye devam. Archieve dergisi için karşılıklı iç sayfa uygulaması ve kapak tasarımına devam. Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
10 2. Projeye devam. Archieve dergisi için karşılıklı iç sayfa uygulaması ve kapak tasarımını sonlandırma. Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
11 3. Projeye geçiş. (Matris Projesi) Örneklerin incelenmesi, eskiz çalışmaları. Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
12 3. Projeye devam. Sayısal ortamda projenin ilerletilmesi. Örneklerin incelenmesi, Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
13 3. Projeye devam. Sayısal ortamda projenin eleştiriler doğrultusunda ilerletilmesi. Örneklerin incelenmesi, Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
14 3. Projeye devam. Sayısal ortamda projenin ilerletilmesi. Örneklerin incelenmesi, Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
15 Eleştiriler doğrultusunda çalışmanın sonlandırılması Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Sarıkavak, N. Kemal. Çağdaş Tipogafinin Temelleri. Seçkin yayıncılık, Ankara, 2004.
2. Carter, R. Day, B. Meggs, P. Typographic Design: Form and Communication. New Jersey: Wiley, 2006.
3. Donald E. Knuth, Digital Typography, Canada: CSLI Publications, LSJ University, 1999,
4. Becer, Emre. Modern Sanat ve Yeni Tipografi, Ankara: Dost Kitabevi Yayınları, 2000.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 80
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 3 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 6 36
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 6 36
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 125