AKTS - Bilgisayarla Tasarım II

Bilgisayarla Tasarım II (GRT226) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Bilgisayarla Tasarım II GRT226 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Turgut Efe Varol
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Öğrencilerin Grafik Tasarım Programlarını etkin bir şekilde kullanmalarını sağlamak (Adobe CS4 – CS6)
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarım Programlarının teknik ve kavramlarını bilir söyler ve yapar,
  • Verilen bilgi ve teknikleri pratiğe yansıtır.
  • Disiplinler arası etkileşimi bilir ve kullanır.
Dersin İçeriği Grafik tasarım programlarının tasarım sürecine nasıl etki ettiği ve birbirleri ile nasıl kullanılabildiği; Illustrator programı, vektörel tasarımın mantığı; çeşitli grafik ürünlerin tasarlanması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tasarım programlarına genel giriş Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
2 Tasarım programlarının amaç ve işlevlerinin anlatılması Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
3 Programların menülerinin öğretilmesi- Adobe CS3 –CS4 serisinin öğretilmesi Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
4 Fotoğraf-vektör ve renklerin birlikte uygun bir şekilde kullanılmasının öğretilmesi Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
5 Pratik yapmak amacıyla bir ürünün (örn: dergi-logo, kapak) bilgisayar ortamında çalışılması Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
6 Grafik tasarım programında, tasarım kaygısı olmaksızın çalışmaların çeşitlendirilip, uygulamaların yapılması Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
7 Ara sınav için gerekli tekrarların ve pratiklerin yapılması
8 Ara sınav (Çalışmaların değerlendirilmesi)
9 Atılım Üniversitesi Sanat Dergisi Çalışmalarının yapılması Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
10 Dergi içeriklerinin belirlenmesi ve bu içeriğe göre iç sayfaların mizanpajlarına geçilmesi Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
11 Gerekli fotoğraf ve yazıların, sayısal çizimlerin bilgisayar ortamında tasarım kaygısıyla pratiğe aktarılması Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
12 Kapak çalışmasının yapılması Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
13 Dijital ortamda ya da matbaa ortamında sürecin anlatılması Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
14 Final için sunulacak projenin değerlendirilmesi Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
15 Final için sunulacak projenin değerlendirilmesi Konu ile ilgili araştırma ve okuma yapılacak.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Ortak amaç, ADOBE INDESIGN CS3, Medyasoft Yayınları, 2008
Diğer Kaynaklar 2. Herkes İçin Grafik Tasarım, Pusula, Ankara, 2014.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 6 50
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 20
Toplam 8 80
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 6 36
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 6 6 36
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 125