AKTS - Grafik Tasarım III

Grafik Tasarım III (GRT301) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Grafik Tasarım III GRT301 2 4 0 4 10
Ön Koşul Ders(ler)i
GRT202
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Evren Tural
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Tasarım problemleri karşısında değişik uygulama biçimlerini kullanabilme becerisinin kazanılması.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Değişik tasarım problemlerini çözümler,
  • Doğru görür ve doğru yansıtır,
  • Adobe Photoshop Programını projeler doğrultusunda kullanır.
  • Adobe Illustrator Programını projeler doğrultusunda kullanır.
  • Edindiği bilgi ve becerileri farklı yapı oluşturmada söyler ve kullanır,
  • Konsept üretir, slogan oluşturur.
Dersin İçeriği Piktogram çalışmaları: stilizasyon yöntemiyle oluşturulmuş görsel bildirişim simgeleri projesi; herhangi bir kurum veya organizasyon için hazırlanmış piktogram seti tasarlama süreci; bilgilendirme tasarımı çalışmaları; piktogram çalışmalarında öğrenilen bilgilerin, temel tipografi bilgileri ile birleştirilip infogram oluşturulması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtılması, örneklerin incelenmesi. 1. Ana projenin verilmesi (Pictoplasma Konferansı logo, tanıtım afişi, bilgilendirme ve totem tasarımı) fikir ve eskiz üretme aşaması. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması
2 Çoklu projenin logo tasarımı aşamasına başlanması. Eskizlerin bilgisayar ortamına geçirilerek Adobe İllustrator programında çalışma uygulamalarına başlanması, program bilgilerinin örneklerle verilmesi. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması.
3 Çoklu projenin logo tasarımına devam edilerek sonlandırılması. Adobe İllustrator programında çalışma uygulamalarına devam edilmesi, program bilgilerinin örneklerle verilmesi. Logo örneklerinin incelenmesi. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması.
4 Çoklu projenin afiş tasarımı aşamasına başlanması. Adobe İllustrator ve Adobe Photoshop programlarında paralel çalışma uygulamalarına devam edilmesi, program bilgilerinin örneklerle verilmesi. Logo örneklerinin incelenmesi. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması.
5 Çoklu projenin afiş tasarımı aşamasına başlanması. Adobe İllustrator ve Adobe Photoshop programlarında paralel çalışma uygulamalarına devam edilmesi, program bilgilerinin örneklerle verilmesi. Logo örneklerinin incelenmesi. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması.
6 Çoklu projenin afiş tasarımının teslim edilmesi. Projenin bilgilendirme tasarımı ayağına geçiş, örnekler üzerinden konu hakkında bilgi verilmesi, eskiz çalışmaları. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması.
7 Ara Değerlendirme
8 Çoklu projenin bilgilendirme tasarımı ayağına devam ediş. Adobe İllustrator ve Adobe Photoshop programlarında paralel çalışma uygulamalarına devam edilmesi, program bilgilerinin örneklerle verilmesi. örneklerinin incelenmesi. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması.
9 Çoklu projenin bilgilendirme tasarımı ayağına devam ediş. Adobe İllustrator ve Adobe Photoshop programlarında paralel çalışma uygulamalarına devam edilmesi, program bilgilerinin örneklerle verilmesi. örneklerinin incelenmesi. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması.
10 Çoklu projenin bilgilendirme tasarımının eleştiriler doğrultusunda sonlandırılması, Adobe İllustrator ve Adobe Photoshop programlarında paralel çalışma uygulamalarına devam edilmesi, program bilgilerinin örneklerle verilmesi. örneklerinin incelenmesi. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması.
11 2. Ana Projeye geçiş (Sinema Filmi Afişi). Örneklerin incelenmesi, konsept çalışmaları. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması.
12 Konsept çalışmaları doğrultusunda belirlenen fikirlerin prodüksiyon aşaması, çekim denemeleri. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması.
13 Çekimler sonrası elde edilen görüntülerin bilgisayar ortamına taşınarak işlenmeye başlanması. Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması.
14 Sayısal ortamda Tipografi ve görüntünün işlenmesi, slogan çalışmaları Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması.
15 Eleştiriler doğrultusunda çalışmanın sonlandırılması Örneklerin gösterimi, gerekli araç ve gerecin sağlanması.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 2. E. BECER, İletişim ve Grafik Tasarım, Ankara, 2000.
3. N.K. SARIKAVAK, Görsel iletişim ve Grafik Tasarımda Çağdaş Tipografinin Temelleri, Ankara, 2014.
4. T.F. Uçar, Görsel İletişim ve Grafik Tasarım, İstanbul, 2004.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 80
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 6 96
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 11 10 110
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 6 5 30
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Toplam İş Yükü 250