AKTS - İllüstrasyon

İllüstrasyon (GRT321) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
İllüstrasyon GRT321 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Murat Özkoyuncu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Görsel İletişim aracı olarak İllüstrasyon sanatı ve tekniklerinin tanıtılması, örnekler ile uygulamalı olarak irdelenmesi
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel illustrasyon kültürü, estetik ve bu alandaki kuramsal bilgiyi bilir ve söyler.
  • Temel İllustrasyon yöntem ve tekniklerini bilir ve uygular.
  • İllustrasyon alanında yetkinliğe sahip olarak, yaratıcı çözümler geliştirir.
  • Disiplinler arası etkileşimleri bilir ve kullanır.
Dersin İçeriği Görsel iletişim/görsel anlatım aracı olarak illüstrasyonun uygulamalı olarak irdelenmesi; basılı medyadan seçilen illüstrasyon örneklerinin stil ve kişisel yaklaşımlarının tanımlanabilmesi amacı ile tartışılması ve analiz edilmesi; teknik ve sanatsal değerlendirmelerin çalışma içeriğini yansıtılması; belirlenen illüstratif dillerle verilecek proje

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İllüstrasyon nedir? İllüstratör kimdir? Ne yapar? Ünlü illüstratörlerden örnekler. İllüstrasyonun uygulama alanları. Her ders sonunda bir sonraki konu, istenilen malzemelerle birlikte verilerek öğrencilerin araştırma ve çizim yapmaları sağlanacaktır.
2 İyi bir illüstratör nasıl olunur? İyi bir eser nasıl ortaya çıkarılır? Kara kalem uygulama yöntemleri (elementer ifade). Herhangi bir bitki ya da hayvan konusu üzerinde uygulama ödevi verilir.
3 İllüstrasyon alanlarına uygun teknikler ve örnekler. Renkli kalem uygulama yöntemleri (elementer ifade). Bir önceki hafta karakalem çalışılan konuyu renkli kalemlerle uygulama ödevi verilir.
4 Guaj Boya ve Sulu Boya teknikleriyle uygulama Bir önceki hafta renkli kalemlerle çalışılan konuyu guaj ve sulu boya ile uygulama ödevi verilir.
5 Kolaj tekniği ile illustrasyon Farklı bir ödev verilir
6 İllustrasyonun reklam, tasarım ve çağdaş sanatla ilişkileri ve örnekler. Kompozisyon (Anlamlandırma). 3.ve 4 hafta çalışılan konuyu anlamlandıracak bir kompozisyon içinde kullanılması ödevi verilir.
7 Ara Değerlendirme
8 Fotoğraf makinesi, scanner, bilgisayar (çeşitli programlardan gerekli menülerin ) ortaklığı ile illustratörün tasarım aşamasındaki kazanımları. 3., 4. ve 5. haftalarda yapılan çalışmaların yandaki teknolojik araçlarla yeniden düzenlenmesi ödevi verilir. Örnek skalası istenir.
9 Historical re-enactment/Tarihi canlandırma, mate painting gibi editorial ya da medical illustrasyonlar gibi yönlendirmeli resimleme alanları ve yaygın tekniklerden örnekler. Uygulamalı ödev verilir.
10 Historical re-enactment/Tarihi canlandırma, mate painting gibi editorial ya da medical illustrasyonlar gibi yönlendirmeli resimleme alanları ve yaygın tekniklerden örnekler. Uygulamalı ödeve devam edilir
11 Önceki haftalarda elde ettikleri birikimle, öğrencilerin grafik tasarım kapsamında taslak olarak sundukları final önerilerinin kapsamı (konu belirleme, öyküleştirme), uygulama biçimleri, planlama ve projelendirme. Proje Konuları: Kültürel, mitolojik ve tarihsel (Anadolu Uygarlıklarından), Medical, Editorial, Eğitsel Araç ve Gereçler v.b.
12 Proje planı kapsamında eskiz çizimler, yaratıcı fikirleri ifade edebilme uygulamaları. Uygulamalı araştırmaya devam edilir.
13 Proje çalışması Uygulamalı araştırmaya devam edilir.
14 Proje çalışması Uygulamalı araştırmaya devam edilir.
15 Sonuçlandırma, sunum yöntemleri ve ön değerlendirme Çalışmalar teslim alınır.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 6. D. Rees, How to be an Illustrator, London, 2008
7. F. D.K. Ching, Drawing: A Creative Process, New York, 1990
8. C. Slade, The Encyclopedia of Illustration Techniques, New York, 1997
9. R. Howard, The Illustrator's Bible, New York 1992
10. A. Loomis, Creative Illustration, New York, 2012

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 2 30
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 4 40
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 6 30
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 125