AKTS - Grafik Tasarım IV

Grafik Tasarım IV (GRT302) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Grafik Tasarım IV GRT302 2 4 0 4 10
Ön Koşul Ders(ler)i
GRT301 Grafik Tasarım III
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Yrd. Doç. Dr. Evren Tural
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı, temel ilkeleri edinen tasarım öğrencilerinin görsel iletişim tasarımı yöntemleri ile problem çözmeye yönelik yaratıcı güç ve bireysel kimliklerini ortaya koyacakları projeler gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Herhangi bir medya kullanarak proje geliştirmek, bu projelerini hayata geçirmek için farklı uygulamalar ve tasarımlar üretmek, ürettiği türlü reklam ve görsel basım üretimlerini çeşitli malzemeler kullanarak uygulayıp hayata geçirmek.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Grafik tasarım projesinin teorisini bilir,
  • Yayın tasarımının içeriğini bilir ve uygular,
  • Alt ve üst disiplinlerle etkileşimi kullanır,
  • Konuyla ilgili tasarımları değerlendirir, eleştirir,
  • Yasal düzenlemeleri bilir.
Dersin İçeriği Bir kurumun değişmez yüzü olacak logo kavramı üzerinden her türlü görsel kimlik çalışmaları hazırlanması ve markanın temsil ettiği değerler üzerinden kurumsal yapının her türlü basılı ve görsel materyal tasarımı ile oluşturulması.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Proje kapsam ve hazırlıkların verilmesi
2 Öğrencilerin proje konularını araştırmaları
3 Proje konularının seçimi
4 Proje uygulama
5 Eleştiri
6 Proje Uygulama
7 Ara Değerlendirme
8 Eleştiri
9 Proje Uygulama
10 Eleştiri
11 Proje Sunumu ve tartışılması
12 Proje Sunumu ve tartışılması
13 Proje Sunumu ve tartışılması
14 Proje Sunumu ve tartışılması
15 Proje Sunumu ve tartışılması
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Becer, E. (1997). İletişim ve Grafik Tasarım.
2. Baron, C. (2004). Designing a digital portfolio. New Riders, Indianapolis
3. Bektaş, D. (1992). Çağdaş Grafik Tasarımının Gelişimi. Yapı Kredi, İstanbul
4. Craig, J. (1990). Production for the Graphic Designer. Watson-Guptill Pub. New York
5. Kınık, M. (2005). Grafik Tasarım ve Üretim Teknolojileri. Asil Yayın Dağıtım, Ankara
6. Letterhead & Logo Design. 10. Rockport, Gloucester, Mass, 2007
7. Letterhead & Logo Design 2 :Creating the Corporate Image. Rockport Gloucester, Mass, 1992
8. A. E. Arntson, Graphic Design Basics. Thomson/Wadsworth, Australia ;Unit 2008

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler 2 50
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 7 80
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir. X
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. X
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 6 96
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 11 10 110
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 6 5 30
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 7 7
Toplam İş Yükü 250