AKTS - Ambalaj Grafiği

Ambalaj Grafiği (GRT352) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Ambalaj Grafiği GRT352 1 2 0 2 5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Alper R. İpek
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Üç boyut kavramı, üç boyut ve grafik tasarım ilişkileri, üç boyutlu tasarımların grafik ürünlerle giydirilmesi, ambalaj tasarımı ürün ilişkileri, üç boyutlu tasarımlarda kullanılan malzeme çeşitleri , üç boyutta ürün, hedef kitle ilişkisi,günümüz teknolojilerinin sağladığı olanaklar ve tasarım ilişkilerinin incelenmesi ve irdelenmesi, bir ürünün korunması ve taşınmasını sağlayan ambalaj malzemelerinde grafik tasarım çözümlerinin öğretilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ambalajı kavram, olanak, işlev ve çeşitleriyle söyler
  • Marka imajı ve üreticinin kuruluş felsefesine uygun kimlik yaratır
  • Üç boyutlu grafik tasarım fikrini ve konuya yatkın çözümleri çeşitlendirir
  • Üç boyutlu tasarımları grafik ürünlerle giydirir.
Dersin İçeriği Üç boyutlu tasarım, etiket ve etiket formu tasarımı, ambalaj tasarımı ve renk psikoloji ilişkileri, kutu formu tasarımı, kağıt çeşitleri, gramajı, kesme ve katlama imkanları ve sınırlamaları, kesme ve katlama teknikleri, sektörel faktörler, konu ve sanayi bazında yapılan tercihler ve var olan sınırlamalar; kutu üretimi, kutu formları; serigrafik

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ambalaj nedir, ambalajın tarihçesi, ambalajın çeşitleri ve işlevsel özellikler Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır
2 Üç boyut kavramı ve grafik tasarımla ilişkileri , üç boyutlu tasarımların (ambalajın) grafik ürünlerle giydirilmesi Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır
3 Ambalaj tasarımı ürün ilişkileri, üç boyutlu tasarımlarda kullanılan malzeme çeşitleri Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır
4 Üç boyutta (ambalajda) ürün, hedef kitle ilişkisi,günümüz teknolojilerinin sağladığı olanaklar ve tasarım ilişkileri Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır
5 Proje seçimi ve taslak proje aşaması, proje programının hazırlanması Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır
6 Proje araştırması ve etüt çalışmaları Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır
7 Ara Değerlendirme
8 Proje araştırması ve etüt çalışmaları Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır
9 Etüt çalışmaları Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır
10 Tasarım aşamasında çeşitlendirme olanakları Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır
11 Çeşitlendirilmiş grafik tasarım örneklerinin ambalaj üzerine uygulanabilirliğinin tespiti Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır
12 Üç boyutlu tasarımlar üzerinde grafiksel tasarım ve yazı-tipografi ilişkisi Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır
13 Ambalaj açılımı üzerinde yerleştirme olanakları Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır
14 Digital ortamda ilgili programlarda hazırlama Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır
15 Ambalajların teslimi-değerlendirilmesi- sunum Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. Grafik Tasarım, Emre Becer
3. Aksoy, Ö. Biçimlendirme, KTÜ Yayınları
Diğer Kaynaklar 2. Ambalaj Sanayicileri Derneği Dergileri

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 0 0
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir. X
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 4 15 60
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 4 4 16
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi
Toplam İş Yükü 124