AKTS - Endüstri Grafiği

Endüstri Grafiği (GRT374) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Endüstri Grafiği GRT374 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Murat Özkoyuncu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Grafik sanatının endüstri alanındaki yeri, önemi ve işlevi, endüstri grafiğinin geliştirilmesine ve yaygınlaştırılmasına ilişkin sorunların analizi, endüstri grafiğine ilişkin tasarım ve uygulamaların yapılması amaçlanır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Endüstri Grafiği tarihini, uygulama alanlarını ve disiplinler arası sektörel bilgileri bilir ve söyler
  • Tasarıma yönelik işlev analizi, ürün analizi, ürün pazarı araştırması yapar
  • Ürün eleştirisi, kullanım/kullanıcı profili tayini ve analizi yapar ve değerlendirir,
  • Malzeme ve üretim yöntemi geliştirir
  • Tasarım yapar
Dersin İçeriği Endüstride grafiğin kullanım alanları, endüstri ürünlerinde ve endüstri işletmelerinde, elektronik araç ve gereçlerde grafik işaret ve sembollerinin ergonomik tasarımı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Endüstri nedir? Endüstri çağının genel bir tarihçesi. Grafik tasarımla ilişkisi. Endüstri Grafiğinin uygulama alanları. Her ders sonunda bir sonraki konu, istenilen malzemelerle birlikte verilerek öğrencilerin araştırma ve eskiz yapmaları sağlanacaktır.
2 Endüstri ürünleri ve işletmelerinin tanımı, ürünlerdeki işaret ve sembollerin ergonomik tasarımı ve düzeni. Proje formatı ve konu verilir.
3 Öğrencinin seçtiği konunun eskiz uygulamaları yaptırılır. Konu ile ilgili alana araştırması ve görsel doküman istenir.
4 Kültür ve endüstri tasarımı/kültür ve endüstri tasarımı grafiği arasındaki ilişki. Konu ile ilgili alan araştırması ve görsel doküman istenir.
5 Endüstri grafiği kapsamında işaretlendirme, yönlendirme, simge, semboller, yazı, yön özellikleriyle görsel bir dil oluşturma Proje araştırması sürerken, 5. konu çeşitli örneklerle açıklanır.
6 Endüstri grafiğinin reklam, tasarım, çağdaş sanatla ve pazarla ilişkileri ve örnekleri. Projenin uygulanması için onay verilir ve 6.konu güncel medya örnekleriyle örneklendirilir.
7 Arasınav
8 Projeler kapsamında gelen eskizler üzerinde grafik tasarımın tüm görsel unsurlarının araştırılması-tipografi ilişkisi Eskiz ödevler verilir.
9 Yapılan projenin hedef kitle açısından tanıtım kampanyası hazırlığı Bildboard, gazete ve dergi reklamı (sayfa mizampajı), stand tasarımı planı verilir.
10 Projede seçilen endüstri ürünün malzeme tanıtımları; ergonomik özellikleri, alternatif malzeme seçimi: cam, plastik, ahsap kutular; sektörel faktörler; Uygulamalı ödeve devam edilir
11 Araştırma, eskiz ve tasarım aşamaları, araştırma raporlarının kontrolü Proje Konuları: Çeşitli endüstri sektörlerinde kullanılmak üzere, ambalaj tasarımları, endüstri ürünü üzerindeki işaretlendirme ve tanımlama sistemleri, endüstri ürününü (araba ve bina dahil) hedef kitlenin ve ilgili sektörün gereksinimi doğrultusunda giydirme, Bildboard, gazete ve dergi reklamı (sayfa mizampajı), stand tasarımı
12 Proje planı kapsamında eskiz çizimler, yaratıcı fikirleri ifade edebilme uygulamaları. Uygulamalı araştırmaya devam edilir.
13 Proje çalışması Uygulamalı araştırmaya devam edilir.
14 Proje çalışması Uygulamalı araştırmaya devam edilir.
15 Sonuçlandırma, sunum yöntemleri ve ön değerlendirme Çalışmalar teslim alınır.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Emre Becer, İletişim ve Grafik Tasarım
2. Nigan Beyazıt;Endüstri Ürünleri Tasarımı Kuramları

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 8 20
Sunum - -
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir. X
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 3 15
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 5 3 15
Raporlar
Ödevler 4 4 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 100