AKTS - Grafik Öyküleme

Grafik Öyküleme (GRT286) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Grafik Öyküleme GRT286 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
GRT 111 Desen I ve GRT 112 Desen II
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Murat Özkoyuncu
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Çizgi roman ve karikatür olarak değerlendirilen grafik öyküleme araçlarının nasıl ortaya çıktıklarını, gelişen teknoloji ve toplumsal ihtiyaçlar çerçevesinde nasıl bir dönüşüm geçirdiklerini yapılan uygulamalarla öğretir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarımda deneysel duyarlılık geliştirir.
  • Grafik öyküleme teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
  • Grafik öyküleme tekniklerini uygular.
  • Hayal gücüne dayalı yaratıcı ve özgün fikirler üretir.
  • Kendi gündemini ve ürününü yaratabilecek yeterliliğe erişir.
  • Mezuniyet sonrası bu alanda çalışabilir
Dersin İçeriği Grafik öyküleme kapsamındaki konuların tarihçesi, türleri ve örnekleri; grafik öyküleme yöntem ve teknikleri ve uygulamalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Okuma ve çeşitli uygulama listesi ve faydalı kaynakların sunumu, dönemlik ders programının açıklanması, malzeme listesinin verilmesi Ders ile ilgili kaynakların göz gezdirilmesi.
2 Joseph Pulitzer ve William RandolphHeartz: Comics in doğuşu. Uygulama Ödevi (15x15 Bristol-rapido)
3 İllüstrasyonun Altın Çağı ve Çizgi Roman- Bir Uygulama Uygulama Ödevine devam Dersin devamı(15x15 Bristol-rapido)
4 Ön yargılar ve yasaklar dönemi; ComicsCode’un doğuşu Uygulama Ödevine devam(15x15 Bristol-rapido)
5 Çocuklar ve yetişkinler için çizgi roman proje hazırlığı, planlama ve eskiz çalışma Skeç defteri ve kurşun kalem.
6 Yeni medya ve çizgi roman örnekleri, bir önceki hafta hazırlanması gereken projelerin yöntem ve içerik kritiği ve çözüm önerileri Skeç defteri ve kurşun kalem.
7 Serbest çalışmanın sürdürülmesi ve temize çekilmesi Uygulama Ödevi, (Bristol, rapido, boya.)
8 Eisner: Çizgi Roman Sanat mıdır? Uygulama çalışmalarına paralel bir beyin fırtınası tartışması Uygulama Ödevine devam (Bristol, rapido, boya.)
9 Avrupa, Amerika ve Japonya: Çizgi roman transhumanism ve trans nasyonalism- Bir Uygulama Uygulama Ödevine devam, (Bristol, rapido, boya.)
10 Punk, karşı kültür ve çizgi roman alt kültürleri – Seçmeli Uygulama Yeni birUygulama Ödevi, (Bristol, rapido, boya.)
11 Otobiyografi olarak çizgi roman-Bir Uygulama örneğinin incelenmesi Uygulama Ödevine devam, (Bristol, rapido, boya.)
12 Oto-biyografik uygulama Uygulama Ödevi, (Bristol, rapido, boya.)
13 Uygulamanın devamı Bristol, rapido, boya
14 Uygulamanın devamı Bristol, rapido, boya
15 Son kontroller, eksikliklerin tamamlanması ve dosyaların teslimi Bütün dönem yapılanların gözden geçirilmesi
16 Dosyaların değerlendirilmesi

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Comics, Comix&GraphicNovels: A History Of Comic Art Roger Sabin, PhaidonPress, April 2001
2. A Parent’s Guidetothe Best Kids’ Comics: Jeff Smith, F+W Media, 2012
3. Adult Manga: CultureandPower in Contemporary Japanese Society: SharonKinsela, Universityof Hawai’iPress, 2000
4. Manga Bir Kültürel Direniş Aracı: Mehmet Korkut ÖZTEKİN, İletişim Yayınları, 2012 İstanbul,
5. Masters of Comic Art , Belgesel Yönetmen/Yapımcı: KenViola, 1 Ocak 1987, A.B.D., 60 dakika
6. MoebiusRedux: A Life in Pictures , Belgesel Yapımcı: EddaBaumann Von Broen, Bart Simpson, Yönetmen: HaskoBaumann, 2007 Almanya,

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 7 15
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 10
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 11 95
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama 7 4 28
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 2 4
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 5 3 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 3 3
Toplam İş Yükü 100