AKTS - Görsel Tasarımda Ses, Müzik ve Efekt

Görsel Tasarımda Ses, Müzik ve Efekt (GRT271) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Görsel Tasarımda Ses, Müzik ve Efekt GRT271 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Dr. Murat Özkoyuncu
  • Öğr. Gör. Serdar Südor
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Görsel tasarımda ses ve müzik kullanımının prensiplerinin öğrenilmesi.Bir ifade aracı olarak müziğin görsel tasarımla işbirliği olanaklarının anlaşılması. Müzikal farkındalık kazanımı amaçlanır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel müzik tür ve ekollerini bilir ve ayırt eder,
  • Efekt türlerini bilir ve kullanır,
  • Öğrenilen teknik ve bilgiyi uygular.
  • Teknik ve bilgiyi ilgili disiplinlere uygulamada etkili ve doğru kullanır.
Dersin İçeriği Görsel tasarımda ses ve müzik kullanımı; müzikal farkındalık; klasik batı müziği tarihine bir bakış, modern müzik, elektronik müzik, alternatif türler ve efekt çeşitleri; vaka analizleri ve uygulamalarla müzikal farkındalıkları bir dile dönüştürme becerisi kazandırmaya yönelik çalışmalar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Müzik neyi anlatır? Nasıl anlatır? Müzik, duygu ifade ve tema ilişkisi. Konuyla ilgili kaynaklardan okuma yapılması
2 Müzik tarihine giriş. Müziğin kaynakları. Konuyla ilgili kaynaklardan okuma yapılması
3 Eski uygarlıklarda müzik. Konuyla ilgili kaynaklardan okuma yapılması
4 Tekseslilikten çok sesliliğe geçiş süreci. Gregor melodilerinin incelenmesi. Konuyla ilgili kaynaklardan okuma yapılması
5 Çok sesli müziğin gelişimi. Konuyla ilgili kaynaklardan okuma yapılması
6 Onyedinci yüzyıl müziği:Enstrüman müziği,Sonat formu, Opera,Oratoryo ve dinsel müzik. Konuyla ilgili kaynaklardan okuma yapılması
7 Ara Değerlendirme
8 Onsekizinci yüzyıl müziği:Scarlatti, Vivaldi, Bach,Mozart,Haydn. Konuyla ilgili kaynaklardan okuma yapılması
9 Ondokuzuncu yüzyıl müziği:Beethoven,Schubert,Chopin, Schumann,Lİst, Wagner Konuyla ilgili kaynaklardan okuma yapılması
10 Yirminci Yüzyıl Müziği:İzlenimciler,Ravel,Satie,Stravinski. Caz müziği ve doğaçlama. Konuyla ilgili kaynaklardan okuma yapılması
11 Yirmibirinci yüzyıl: Atonal müzik, elektronik müzik, popüler müzik. Alt kültürler ve müzik. Konuyla ilgili kaynaklardan okuma yapılması
12 Çizgi film müzikleri. Konuyla ilgili kaynaklardan okuma yapılması
13 Kült filmler ve müzikleri. Konuyla ilgili kaynaklardan okuma yapılması
14 Küt filmler ve müzikleri. Konuyla ilgili kaynaklardan okuma yapılması
15 Grafik tasarımda ses kullanımı örneklerinin incelenmesi.Efekt türleri. Konuyla ilgili kaynaklardan okuma yapılması
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. A. Say, Müzik Nedir, Nasıl Bir Sanattır? İstanbul, 2008.
2. P. Griffiths, Batı Müziğinin Kısa Tarihi, İstanbul 2010.
3. S. Konuralp, Film Müziği, Tarihçe ve Yazılar. İstanbul 2004.
Ders Kitabı 4. İ. Mimaroğlu, Müzik Tarihi. İstanbul 2004.
5. H. C. Schonberg, Büyük Besteciler, İstanbul 2013.
6. P. Tonks, Film Müziği, İstanbul 2006.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler 2 60
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 100
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 5 40
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 8 8
Raporlar
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 2 2
Toplam İş Yükü 100