AKTS - Basım Teknik Ve Yöntemleri

Basım Teknik Ve Yöntemleri (GRT331) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Basım Teknik Ve Yöntemleri GRT331 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Soru Yanıt, Uygulama-Alıştırma, Alan Gezi, Sorun/Problem Çözme.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Cenk Alparslan
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Grafik tasarımların basılarak çoğaltılmasıyla ilgili malzeme bilgilerinin ve baskı öncesi, baskı süreci ve sonrası teknik süreçlerin öğretilmesi.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Baskı, tür, teknik ve kavramlarını bilir ve söyler,
  • Verilen bilgi ve tekniklerin pratiğe yansıtır,
  • Renk ve renk yönetimini öğrenir,
  • Kağıt ve malzeme türlerini öğrenir,
  • Tasarımdan ürüne sektörler arası etkileşimi bilir ve yapar.
Dersin İçeriği Basımcılığın tarihçesi, Türkiye?de basımcılık, baskı türleri, yüksek baskı, tipo baskı, flesko baskı, sıcak dizgi (linotype, monotype), klişe, düz baskı, ofset baskı, web ofset, çukur baskı, tifdruk baskı, delikli baskı, serigrafi, baskı öncesi hazırlıklar, forma hesabı, renk ayrımı, montaj, kalıp, baskı sonrası katlama (kırım), harmanlama, dikiş (

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Grafik Üretim (baskı)teknikleriyle ilgili kavramlar Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
2 Türkiye’de basımcılık tarihi ve gelişimi Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
3 Baskı türleri ve teknikleri Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
4 Yüksek baskı, tipo, fleska, sıcak baskı, klişe, düz baskı Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
5 Ofset ve web baskı Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
6 Konuları pekiştirmek ve pratikte nasıl uygulandığını göstermek için baskı tesisine gezi düzenlenmesi Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
7 Ara sınav için genel tekrarlar Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
8 Ara sınav
9 Kâğıdın matbaacılık sektöründe ekonomik kullanımı Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
10 Baskı öncesi hazırlıklar, renk ayrımı, pikaj, montaj, kalıp Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
11 Baskı aşaması ve baskı sonrası süreçler Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
12 Baskı öncesi-baskı-baskı sonrası aşamaların pratikte takip edilmesi Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
13 Dijital baskı uygulamaları Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
14 Dijital baskı uygulamaları Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
15 Final için genel tekrarın yapılması Ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma ve çalışma yapmaları sağlanacaktır.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Özer, A. Grafik Üretim Teknikleri, A.ü. Eskişehir 1995
2. Gavin Ambrose & Paul Harris, Baskı ve Sonlandırma, 2014, Literatür Yayınları
3. Ders sorumlusunun verdiği ders notları ve fotokopiler

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 2 20
Sunum - -
Projeler 1 50
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 20
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 5 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir. X
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular.
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi). X
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 2 20
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 12 24
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 100