AKTS - Sosyal Medya Tasarımı

Sosyal Medya Tasarımı (GRT378) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sosyal Medya Tasarımı GRT378 1 2 0 2 4
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Proje Tasarımı/Yönetimi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Serdar Südor
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu ders öğrencileri, dünyada hızla gelişmekte olan sosyal medya ortamları hakkında bilgilendirmek, kurumsal ve uygulamalı olarak admin yönetimi hakkında bilgi sahibi olmasını ve uygulayabilmesini öğretmeyi amaçlar.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hızla değişen sosyal medyayı, web ortamlarını takip eder, kavrar, bilir ve söyler.
  • Konuyla ilgili çeşitli stratejileri bilir, doğru analizleri yapar, doğru konumlandırır.
  • Sosyal ortamlarda kullanılan görselleri bilir, yönetir ve uygular
  • Konu ile ilgili alt ve üst disiplinleri bilir,
  • Konuyla ilgili yasal düzenlemeleri bilir, uygular.
Dersin İçeriği Sosyal medyanın tanıtım ve reklam amaçlı kullanım olanakları; blog oluşturup bu blogların etkili kullanımı; web ortamında ticari ürün yönetimi ve web sitelerini sosyal medya uyumlu hale getirme.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Sosyal medya tanımı
2 Dünya’da ve Türkiye’de Sosyal medyanın ticari olarak kullanımı ve örnekleri
3 Facebook ve Twitter kullanımı kişisel ve kurumsal kullanımları
4 Web 1.0, 2.0 ve 3.0 arasındaki farkların incelenmesi
5 Reklam mecrası olarak facebook kullanımı
6 Facebook kurumsal kullanımı ve teknik detayları
7 Öğrencilerin facebook üzerinde kendi projelerini yaratmaları
8 Ara Değerlendirme
9 Öğrencilerin projeleri üzerine fotoğraf ve video arşivi oluşturmaları
10 Facebook sayfalarının kullanıma açılması
11 Facobook admin yönetimi ve takibi
12 Facebook proje sayfalarının geliştirilmesi ve takibi
13 Kurumsal Twitter tanımı
14 Twitter sayfası oluşturulması ve takibi
15 Projeler üzerine istatistik oluşturulması ve incelenmesi
16 Final Sınavı (Proje Değerlendirme)

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Facebook ve twitter

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 1 30
Sunum - -
Projeler 1 50
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 10
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 4 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 100
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 0
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar. X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. X
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur. X

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 3 48
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 3 24
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 8 8
Raporlar
Ödevler 1 10 10
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 100