AKTS - Türk Sanat Tarihi

Türk Sanat Tarihi (GRT241) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Türk Sanat Tarihi GRT241 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Gösteri, Tartışma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Şule Pfeiffer Taş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Türk Sanatını Kavrayabilme, geçmiş ile geleceği bağdaştırmak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Değişik dönemlere ait Türk Sanatı’nı bilir ve söyler,
  • Türk Sanatı ile ilgili değerlendirme yapar,
  • Türk Sanatını diğer kültürlerin sanatı ile karşılaştırır.
Dersin İçeriği Türk sanatının geçmişi, gelenekleri, ortaya çıkış süreci ve günümüze kadar geçirdiği evreler; toplumların kültür değerleri; Orta Asya (İslamiyet öncesi Türk sanatı), Beylikler ve Selçuklu Dönemi sanatı, Osmanlı Dönemi sanatı, Cumhuriyet Dönemi sanatı ve çağdaş Türk sanatı.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dersin amacı, kapsamı, yöntemi, kaynaklar
2 Türk Kültürü ve Sanatı kavramı, siyasi ve coğrafi belirleme Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
3 Türk Sanatına giriş: Türk Sanatının genel özellikleri, Türk Kültürü içindeki yeri ve kültürel coğrafyasının belirlenmesi Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
4 İslamiyet’ten önceki Türk Sanatı: Hun, Tabgaç, Avar, Göktürk ve Uygur Sanatları Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
5 İslamiyet’in kabulünden sonraki Türk Sanatları: Karahanlı lar,Gazneliler Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
6 Büyük Selçuklu Sanatı Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
7 Ara Sınav
8 Anadolu Selçuklu Sanatı Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
9 Beylikler ve Erken Osmanlı Sanatı Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
10 Yükselme dönemi Osmanlı Sanatı Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
11 Osmanlı Sanatının Klasik Çağı Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
12 Batılılaşma Dönemi Türk Sanatı Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
13 Cumhuriyet Dönemi Türk Sanatı Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
14 Türk Süsleme ve El Sanatları Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
15 Türk Süsleme ve El Sanatları Her ders sonunda bir sonraki konu verilerek öğrencilerin araştırma yapmaları sağlanacaktır.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. R. ARIK, Batılılaşma dönemi Tasvir Sanatı, Ankara, 1988
2. O. ASLANAPA Türk Sanatı, İstanbul, 1984
3. S. BAŞKAN, Sanat ve Tarih, Ankara, 2000
4. M. CEZAR, Sanatta Batıya açılış ve Osman Hamdi, İstanbul, 1971
5. M. SÖZEN, Cumhuriyet Dönemi Türk Mimarlığı, Ankara, 1983

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 40
Genel Sınav/Final Juri 1 60
Toplam 2 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular.
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir. X
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 3 15
Sunum/Seminer Hazırlama 1 10 10
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 3 3
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 10 10
Toplam İş Yükü 75