AKTS - Güncel Sanat ve Yorumu

Güncel Sanat ve Yorumu (GRT494) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Güncel Sanat ve Yorumu GRT494 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Prof. Dr. Şule Pfeiffer Taş
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Türkiye’de ve Dünya’da Güncel Sanat Etkinliklerini inceleyerek, öğrencilerin çağdaş sanat eserlerini okuyabilmelerini sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Güncel ve çağdaş sanatların gelişim evrelerini bilir,
  • Güncel ve çağdaş sanat yapıtlarını okur,
  • Çağdaş ve güncel sanat eserlerini üretim yöntemlerini bilir,
  • Çağdaş ve güncel sanat kavramlarını söyler,
  • Konsept hazırlama ve uygulama yöntemlerini bilir, yapar.
Dersin İçeriği Güncel ve çağdaş sanatın akım ve tutumları; sanata yön veren uluslararas bienal, trienal ve dokümanter dosyalar ve kavramlar.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Güncel Sanat nedir, nasıl gelişmiştir? Modernite-postmodernite nedir?
2 Güncel Sanat nedir, nasıl gelişmiştir? Modernite-postmodernite nedir? Modern sanat ve Postmodern sanat arasında ne farklar vardır? Güncel sanatın üretim yöntemleri ve sunum biçimleri nasıldır?
3 Eylemler, Yoksul sanat, Vücut sanatı, Kavramsal sanat
4 Yeryüzü sanatı, Fluxus, Oluşumlar, Gösteri sanatı
5 Kamusal Sanat, İnteraktif sanat, İnsiyatifler ve Bağımsız sanat oluşumları, Konuk sanatçı programları
6 Sanat ve Teknoloji
7 Ara Sınav
8 Vize-Yoklama (1. sergi gezisi sunumları)
9 Yerleştirme Sanatı ve Mekâna Özgü sanat
10 Küratör ve sorumlulukları
11 Kentler ve Bienaller, Venedik Bienali
12 Kentler ve Bienaller, İstanbul Bienali, Final ödevinin ve teslim tarihinin açıklanması
13 Genç sanat etkinlikleri, trienaller
14 Sergi gezisinin sunumları (2.sergi gezisi sunumları)
15 Dönemin özeti.
16 Genel Sınav

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Sanat Komplosu, J. Baudrillard
2. Sanatta Alternatif Arayışlar, Nancy Atakan
3. Modernizmden Postmodernizme Sanat, Mehmet Yılmaz
4. Sanatın Günceli Güncelin Sanatı, Mehmet Yılmaz
5. Küreselleşen İstanbul’da Bienal, Sibel Yardımcı

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama 1 10
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler - -
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri - -
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 1 10
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular.
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir. X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 3 18
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 75