AKTS - Sanat ve Ütopya

Sanat ve Ütopya (GRT485) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Sanat ve Ütopya GRT485 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Öğr. Gör. Pınar Bingöl
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Ütopya tarihinin, sanatla ilişkisinin ve önemli sanatçılarını öğretmek, Ütopyacı düşünce teknikleriyle yaratıcı algılama-yorumlama-üretme yapılmasını sağlamak.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ütopya tarihinin, sanatla ilişkisinin ve önemli sanatçılarını bilir, söyler,
  • Ütopyacı düşünce teknikleriyle yaratıcı algılama-yorumlama-üretme yapar,
  • Yaratır , eleştirel düşünür, sanatın çeşitli alanlarında, sanatın teknik ve yöntemleriyle görselleştirir.
Dersin İçeriği Ütopyanın ve sanatın tanımı, ütopya içinde sanat, sanat yoluyla ütopyacı düşünme yöntemleri, ütopyanın ve ütopyacı düşüncenin kullanıldığı alanlar; örnek filmler, örnek edebi kitaplar; ütopyacı düşünme teknikleri.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ütopya nedir? Sanat Nedir? Ütopya eserler veren ünlü sanatçılar kimlerdir? Uygulama alanları nelerdir? 14 haftanın çalışma planı sunulur. Tomasso Campanella-Güneş Ülkesi ve Thomas More-Ütopya eserleri okunmak üzere önerilir.
2 İyi bir ütopya eser nasıl ortaya çıkarılır? Ütopyanın unsurları: Hayaller ve gerçekler. Güneş Ülkesi ve Ütopya referans olarak kullanılır. Gösterim Filmi: Metropolis (1927)
3 Ütopyanın oluşumu. Gösterim Filmi: 1984 (Bindokuzyüzseksendört), Güncel Referansı V for Vantedte
4 Ütopyanın sınırları: Hayali dünyalar Gösterim Filmi: Delicatessen(Şarküteri) (1991) Yönetmen: Jean Pierre Jeunet, Marc Caro. 1991’deki İstanbul Film Festivali’nden
5 Sanat ve Ütopyacı Teori Gösterim Filmi: Azınlık Raporu
6 Ütopyanın Zamanı ve Mekanı Gösterim Filmi: Fahrenheit 451
7 Ara Değerlendirme
8 Klasik Dünyanın Ütopyaları Gösterim Filmi: 12 Maymun
9 Dünya Haritasında Ütopya Gösterim Filmi: Matrix I
10 Dünya Haritasında Ütopya Gösterim Filmi: The Brasil
11 Ütopya ve sanat Uygulamaları I Gösterim Kaynağı :Quatsi Üçlemesi I
12 Ütopya ve sanat Uygulamaları II Gösterim Kaynağı :Quatsi Üçlemesi II
13 Ütopya ve sanat Uygulamaları III Gösterim Kaynağı :Quatsi Üçlemesi III
14 Ütopyacı Toplumlar-Ütopya ve Modernizm Gösterim Filmi Avatar
15 Gösterim Filmi Avatar Çalışmalar ve ödevler dosya olarak teslim alınır.
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. Thomas More: Ütopya
2. T. Campanella: Güneş Ülkesi
3. A.Huxley: Cesur Yeni Dünya
4. W. Morris: Hiçbir Yerde
5. K.Kumar: Ütopyacılık

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 8 20
Sunum - -
Projeler 1 40
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 2 30
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 12 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri X

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir. X
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular.
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler.
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 6 3 18
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 1 15 15
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 5 5
Toplam İş Yükü 75