AKTS - Tasarım Analizi

Tasarım Analizi (GRT492) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Tasarım Analizi GRT492 2 0 0 2 3
Ön Koşul Ders(ler)i
-
Dersin Dili Türkçe
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Uygulama-Alıştırma.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Pınar BİNGÖL
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Dersin amacı; öğrencilerin tasarım yaparken, var olan tasarımları analiz ederken, yorumlarken dikkat etmeleri gereken noktaların farkına varmalarını sağlamaktır.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tasarım örneklerini bilir,eleştirel bir bakış açısıyla inceler,
  • Arka plan araştırmasını analiz eder,
  • Hedef kitleyi değerlendirir,
  • Mesajı yorumlar.
Dersin İçeriği Bu derste; tasarımın tanımı üzerinde durulacak, basılı ve dijital mecralarda tasarım öğelerinin kullanılışı güncel çalışmalar üzerinde incelenecektir. Çalışmaların tasarımın tanımından yola çıkılarak değerlendirmesi yapılacak, özgün tasarımların ve güçlü mesajların ortaya çıkmasındaki değişkenler araştırılacaktır.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Giriş: Dersin kapsamı, hedef ve amaçlarının açıklanması
2 Göstergebilimsel çözümleme yönteminin anlatılması, örnek incelemesi
3 Psikanalitik (ruhbilimsel) çözümleme yönteminin anlatılması, örnek incelemesi
4 Toplumbilimsel yönteminin anlatılması, örnek incelemesi
5 İdeolojik (Marksist) çözümleme yönteminin anlatılması, örnek incelemesi
6 Feminist çözümleme yönteminin anlatılması, örnek incelemesi
7 Ara sınav
8 Örnek tasarım çözümleme
9 Örnek tasarım çözümleme, sunum ve rapor konularının dağıtılması
10 Sunumlar ve rapor teslimi
11 Sunumlar ve rapor teslimi
12 Sunumlar ve rapor teslimi
13 Sunumlar ve rapor teslimi
14 Sunumlar ve rapor teslimi
15 Sunumlar ve rapor teslimi
16 Final Sınavı

Kaynaklar

Diğer Kaynaklar 1. John Fiske, İletişim Çalışmalarına Giriş, (Çev. Süleyman İrvan) (Bilim ve Sanat, 2003)
2. Parker, Roger C. (2004) Commandments of Guerrilla Marketing Design

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım 1 10
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 4 20
Sunum - -
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 70
Genel Sınav/Final Juri - -
Toplam 6 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 60
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine, alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur. X
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve işlemleri bilir.
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir. X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve problemleri betimler, çok boyutlu olarak algılar, tasarlar ve uygular. X
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir, bilgileri yaratıcı olarak kullanır. X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam boyu yönlendirir.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla çözümler. X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket eder. X
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 5 3 15
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Raporlar
Ödevler 2 10 20
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 4 4
Toplam İş Yükü 75