AKTS - Endüstri Mühendisliğine Giriş

Endüstri Mühendisliğine Giriş (IE103) Ders Detayları

Ders Adı Ders Kodu Dönemi Saati Uygulama Saati Laboratuar Hours Kredi AKTS
Endüstri Mühendisliğine Giriş IE103 2 0 0 2 3.5
Ön Koşul Ders(ler)i
N/A
Dersin Dili İngilizce
Dersin Türü N/A
Dersin Seviyesi Lisans
Ders Verilme Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Öğretme Teknikleri Anlatım, Tartışma, Gözlem Örnek Olay İncelemesi.
Dersin Koordinatörü
Dersin Öğretmen(ler)i
  • Dr. Öğr. Üyesi Gözdem DURAL SELÇUK
Dersin Asistan(lar)ı
Dersin Amacı Bu derste endüstri mühendisliği tarihi, gelişimi ve önemli konu başlıklarına aşinalık kazandırmak amaçlanmaktadır. Endüstri mühendisliği konuları, problemleri ve çözüm yaklaşımlarına bir giriş yapılması hedeflenmektedir.
Dersin Eğitim Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Öğrenci endüstri ve sistem mühendisliği alanına giren problemleri tanıyabilecektir.
  • Öğrenci endüstri mühendisliğinin diğer mühendislik dallarından farkını ayırt edecektir.
  • Öğrenci endüstri mühendisliği tanımını doğru olarak yapacaktır.
  • Öğrenci endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması terminolijisini tanıyacaktır.
Dersin İçeriği Mühendisliğe giriş, mühendislik süreçleri, mühendislik etiği; endüstri mühendisliği tarihi; endüstri mühendisliği uzmanlaşma alanları, problem çözümünde endüstri mühendisliği yaklaşımı; endüstri mühendisliği modellerine ve çözüm tekniklerine giriş.

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması tanımları. Endüstri mühendisliği tarihi ve gelişimi [1] sayfa 1—24
2 Öncü gelişmeler. Profesyonel kurum ve organizasyonlar. EM müfredatı. Sistem mühendisliğine giriş. [1] sayfa 25—42
3 Sanayide temel imalat yöntemleri. [1] sayfa 43—79
4 Sanayide temel imalat yöntemleri. [1] sayfa 43—79
5 Endüstri mühendisliği temel tekniklerine bakış. [1] sayfa 80—83, 99—102, 125—131, 183—189
6 Endüstri mühendisliği temel tekniklerine bakış. [1] sayfa 80—83, 99—102, 125—131, 183—189
7 Geleneksel verimlilik artışı metodları: Hareket ve zaman etüdü. [1] sayfa 151—182
8 Arasınav
9 Geleneksel verimlilik artışı metodları: Hareket ve zaman etüdü. [1] sayfa 151—182
10 Yöneylem araştırmasında modelleme ve çözüm yaklaşımına bakış. [1] sayfa 349—354
11 Kalite yönetimine bakış. Kalite problemleri belirleme teknikleri. [1] sayfa 223—234
12 Bilgisayar ve mikroçip teknolojisinin üretim sistemlerinde tasarım, imalat ve yönetim alanlarında etkisi. [1] sayfa 275—300
13 Proje yönetimine giriş. [1] sayfa 411—419
14 Sistem yaklaşımı safhaları: planlama, yatırım ve işletme. [1] sayfa 432—447
15 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları
16 Dönem Sonu Sınav Çalışmaları

Kaynaklar

Ders Kitabı 1. W.C. Turner, J.H. Mize, K.E. Case, and J.W. Nazametz, Introduction to Industrial & Systems Engineering (3rd ed.), Prentice Hall, 1993.
Diğer Kaynaklar 2. Gerekli oldukça çeşitli kaynaklardan okuma materyali.

Değerlendirme System

Çalışmalar Sayı Katkı Payı
Devam/Katılım - -
Laboratuar - -
Uygulama - -
Alan Çalışması - -
Derse Özgü Staj - -
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği - -
Ödevler 5 10
Sunum 1 20
Projeler - -
Rapor - -
Seminer - -
Ara Sınavlar/Ara Juri 1 30
Genel Sınav/Final Juri 1 40
Toplam 8 100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu Katkısı 60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 40
Toplam 100

Kurs Kategorisi

Temel Meslek Dersleri X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi

# Program Yeterlilikleri / Çıktıları Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Matematik, fen bilimleri ve ilgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinde kullanabilme becerisi.
2 Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
3 Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
4 Endüstri mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
5 Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
6 Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi.
7 Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi; etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme, etkin sunum yapabilme, açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
9 Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci. Endüstri mühendisliği uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi. X
10 Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi. Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık. Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi. X
11 Endüstri mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.
12 İnsan, malzeme, bilgi, teçhizat ve enerji içeren entegre sistemlerin tasarlanması, geliştirilmesi, uygulanması ve iyileştirilmesi konularında beceri. X
13 Sistem entegrasyonunu sağlamaya yönelik uygun analitik ve deneysel yöntemler ile hesaplama yöntemleri konusunda bilgi.

ECTS/İş Yükü Tablosu

Aktiviteler Sayı Süresi (Saat) Toplam İş Yükü
Ders saati (Sınav haftası dahildir: 16 x toplam ders saati) 16 2 32
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 4 3 12
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler 1 14 14
Raporlar
Ödevler 4 4 16
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ara Sınavlara/Ara Juriye Hazırlanma Süresi 2 4 8
Genel Sınava/Genel Juriye Hazırlanma Süresi 1 6 6
Toplam İş Yükü 88