ECTS - - Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Endüstri Mühendisliği insan, malzeme, makine, enerji ve sermayeden oluşan sistemlerin tasarımı, kurulması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için yöntem ve teknikler geliştiren ve uygulayan bir mühendislik dalıdır. 

Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamı İngilizce lisans ve yüksek lisans eğitimi verilmektedir.

Yönetim sistemlerinin tasarlanması, değerlendirilmesi, çözümlenmesi, bu çözümlerin uygulamaya aktarılması aşamalarında kullanılacak uygun yöntem ve araçların belirlenmesi ve bunların etkin olarak kullanılması amacıyla kurulmuş olan Sistem Yönetimi laboratuvarı ve Ergonomi ve İş Etüdü derslerini desteklemek ve araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuş olan İnsan Faktörleri laboratuvarı bulunmaktadır.

Bilimsel çalışmalarıyla fark yaratan güçlü öğretim kadrosu ile müfredatını ve içeriklerini sürekli güncel tutmakta ve geleceğin mühendislerinin sahip olması gereken bilgi ve yeteneklerle öğrencilerini eğitmektedir.