ECTS - - Endüstri Mühendisliği

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Endüstri Mühendisliği alanında Lisans derecesi (Bachelor of Science)almaya hak kazanmaktadırlar.